Joy to the World - bible journaling

joy to the world CW lucilight

Hallo allemaal! Voor deze pagina heb ik een 'Kerst-stempelset' gebruikt, maar ik heb dit keer niet voor één van de bekende bijbelteksten voor Kerst gekozen. Toen ik de tekst 'Joy to the World' las kreeg ik meteen het liedje in mijn hoofd (de meeste mensen denk ik wel ;)) en toen begon ik me af te vragen waar die tekst eigenlijk vandaan kwam... Na wat zoekwerk kwam ik terecht bij Psalm 98. Ik weet niet of de tekst hier echt op gebaseerd is, maar ik vind hem in ieder geval wel heel goed passen.

De Here vertelt hoe Hij redding biedt, alle volken ter wereld kunnen nu zien hoe rechtvaardig Hij is. Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw getoond aan het volk van Israël. Alle volken ter wereld hebben kunnen zien hoe God redding biedt. (Psalm 98:2-3)

Hello everyone! I used one of the Christmas stamp sets for the page I made today, but I didn’t use one of the more well known Christmas passages in the bible. When I read the message ‘Joy to the World’ I had to think of the song. I think most of us immediately sing this phrase in our minds ;) But that made me wonder if this song was based on a special bible text or where it came from. So when I did a little research I ended up with Psalm 98. And even though I’m not sure if it’s true that this song is based on this Psalm, it works really well with these stamps.

The Lord hath made known His salvation; His righteousness hath He openly shown in the sight of the heathen.  He hath remembered His mercy and His truth toward the house of Israel; all the ends of the earth have seen the salvation of our God. (Psalm 98:2-3)

joy to the world CW lucilight2

Ik heb de pagina weer voorbewerkt met clear gesso. Voor deze opzet is het niet echt nodig maar voor de zekerheid doe ik het gewoon altijd (dan hoef ik ook niet na te denken wat ik met de andere kant doe). Meestal heb ik de neiging om mijn achtergronden ook veel kleur te geven, maar ik vond de eenvoud eigenlijk wel bij deze pagina passen. Hierdoor komt de tekst nog meer naar voren. Ik heb de tekst en afbeeldingen uit de stempelset gestempeld met zwarte inkt en daarna heb ik nog wat kleine sterretjes en lijntjes er omheen getekend om het af te maken. Alles is ingekleurd met Derwent kleurpotloden.

I prepared my page with clear gesso but it’s so simple you wouldn’t even have to do that (my bible has very thin pages so I prepare every page, if yours has thicker pages you won’t have to prepare them). Most of the time I want to color my entire background and give a little bit more color to my pages but I thought that the simplicity of this page made the message stand out even more so I decided to go for a white background. I stamped the images and I made a couple of extra stars around it to fill the page a bit more. I colored everything with colored pencils.

SNS 17 026 PeaceonEarth 46626.1506728027

Voor deze pagina heb ik de set 'Peace on Earth' gebruikt, deze is op bestelling ook bij mij verkrijgbaar. Stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt. (met de huidige wisselkoers komt hij uit op €14,50)

For this page I used the stamp set 'Peace on Earth', you can order it with me (Europe) or at Sweet 'n Sassy stamps (USA). You can send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested.

Print  Email

Genesis 35:3

genesis 35 3 lucilight

Het lukt me niet om alle dagen mee te doen met de #30daysofbiblelettering challenge, maar vandaag heb ik weer een tekstje gemaakt :).

I can't letter everyday for the #30daysofbiblelettering challenge, but I made another one for today :). 

Print  Email

Alles op Zijn tijd - #allesheeftzijntijd

Alles heeft zijn tijd… Een tekst die zo simpel klinkt maar vaak zo lastig toe te passen. Ik hou graag het overzicht. Op school moesten we vaak een 5-jarenplan (of zelfs 10 jaar) maken. Mijn eerste voornemen toen ik van school kwam was om dat nooit meer te doen. Maar tegelijkertijd zijn die plannen wel handig om het overzicht te houden en een doel te hebben. Alleen het probleem is dat bij mij 5 jaar later meestal blijkt dat zo’n 80% van het plan totaal niet gewerkt heeft. Nu moet ik toegeven dat veel van die dingen die je in zo’n plan zet eigenlijk ook niet echt in te plannen zijn. Vooral niet als je ze op de leeftijd van 16 jaar schrijft.

10 jaar geleden zag mijn plan er ongeveer zo uit:
Ik zou een leuke freelance job hebben (ergens tussen vormgeving en techniek), getrouwd met een leuke man en tussen de 1-3 kinderen (tenzij ik een man zou vinden die daar andere plannen voor had) en een stuk of twee katten in een leuk huisje in een dorp. Bij het punt van de kinderen heb ik wel altijd een slag om de arm gehouden want ik ken teveel mensen waarbij ‘kinderen’ (van jezelf) sowieso niet vanzelfsprekend is. Maar dan bleef op zijn minst de man over. Dat moest toch haalbaar zijn.

10 jaar later bleek die man al niet echt haalbaar, dus de kinderen zijn helemaal nog niet in beeld. Nog niet eens het idee of er überhaupt de mogelijkheid is om ooit kinderen te krijgen. Zolang die man buiten beeld blijft in ieder geval niet haha. Het leuke huisje in een dorp is er wel, maar omdat je daarbij ook een hypotheek te betalen hebt is een vast contract toch een stuk beter dan het werk als freelancer. Uiteindelijk werk ik dus voor een baas, heb ik wel een huis maar dan zonder man, kinderen en katten. Conclusie: zo’n 20% van het plan is gehaald.

En is dat een probleem? Voor een deel vind ik van wel. Tegelijk weet ik dat ik alles kan plannen wat ik wil.  Maar als de tegenstander in deze wereld mijn leven overhoop haalt of als God andere plannen heeft dan heeft mijn jarenplan niet zoveel zin. Moet je dan eigenlijk nog wel plannen maken? Dat blijft voor mij zelf een lastig punt. Aan de ene kant wil ik nog altijd roepen: ik maak nooit meer een plan! Maar tegelijkertijd geeft zo’n plan je wel een richting voor de toekomst. Het is niet de bedoeling dat we stuurloos rond blijven drijven. Misschien ligt het antwoord wel in die overbekende tekst uit Spreuken 3:6 “Ken Hem in al uw wegen dan zal Hij uw paden recht maken”. Met andere woorden plan er op los maar leg het vervolgens in Zijn handen.

Alles heeft zijn tijd. Alles op Zijn tijd.

Everything has it’s time… A message that sounds really simple but is so hard to apply. I like to keep an overview of everything. In school we had to make a planning for the next 5-10 years of our lives. My first intention when I got out of school was that I never wanted to make a plan like that again. But at the same time… it’s good to have a vision and something to work for. But my problem is that when I look at it 5 years later, 80% of my planning failed. I have to admit that most of the plans that you add in such a planning are not something that you can plan. Especially when you’re just 16 years old.

But ten years ago my planning looked a bit like this:
I would have a nice freelance job (somewhere between design and web development), I would be married and have somewhere between 1-3 kids (unless my husband would have other ideas), two cats and I would live in a nice home in a small village. For the children I would always hesitate a little bit because I know too many people where ‘getting children’ isn’t something that just happens naturally. But at least there would be a man, that would be achievable, right?

10 years later I know that that wasn’t really achievable, so there are no children too. I don’t even know if that would be an option. At least not as long as there’s no husband haha. I do have my own home in a little village but in the Netherlands that also means that, when you’re alone, you’re better of with a job for a boss than working as a freelancer. Unless you’re a freelancer that has lots and lots of work and never some downtime for your income ;). So, I do have a home but without a husband, children and cats. About 20% of my plan succeeded.

And is that a problem? Partly I feel like I failed. At the same time I know that I can plan everything I want, but if the opponent in this world messes with your life or if God has other plans, all these plans won’t really work out. Do I have to make any plans? Well, that’s not easy to say for me. Part of me wants to say: no, it just doesn’t work. But on the other hand: we do need to have a plan for the future instead of just floating around in this world without any perspectives. Maybe we can find the answer in the wel known part of Proverbs 3:6: ”Know him in all your ways and he straightens your paths.” With other words: make any plans you want, but put everything back in His hand for the ‘final planning’.

Everything has it’s time. Everything in His time.

alles heeft zijn tijd lucilight

Voor vandaag geen pagina in mijn bijbel (tja, ook iets met tijd... ;)) maar ik heb één van mijn foto's uit het archief gehaald en er mijn handlettering overheen geplaatst.

I don't have a page in my bible to share with you today (it has something to do with time too ;)), but I took an older photo I made and added my handlettering to make this image.

Print  Email

Challenge Woordvrouw / biblical women Review

woordvrouw banner

In mei 2017 hebben Sara en ik de Woordvrouw challenge gehouden. Wil je de challenge zelf ook eens doen? Bezoek dan de onderstaande links om de bijbehorende blogs te lezen. Wil je de challenge met een groep gaan doen; neem dan eerst even contact met ons op.

 1. Eshet-Chayil
 2. Michal
 3. Sarah
 4. Ester
 5. Eva
 6. Abigail
 7. Mirjam
 8. Hanna
 9. Puah
 10. Batseba
 11. Elaion
 12. Delila
 13. Ruth
 14. Noomi
 15. Martha
 16. Jochebed
 17. Maria
 18. Rachab
 19. Leah
 20. Tamar
 21. Rachel
 22. Elisabeth
 23. Samar
 24. Maria
 25. Sulem
 26. Anna
 27. Eunike
 28. Dorkas
 29. Talita
 30. Lydia
 31. Bat-Melech

woordvrouw challenge schema

In May 2017 Sara and I did the Biblical Women challenge. Do you want to do the challenge? You can visit the links below to read the blogs. Do you want to do this challenge with a group? Please contact us first.

 1. Eshet-Chayil
 2. Michal
 3. Sarah
 4. Esther
 5. Eve
 6. Abigail
 7. Miriam
 8. Hannah
 9. Puah
 10. Batsheba
 11. Elaion
 12. Delilah
 13. Ruth
 14. Naomi
 15. Martha
 16. Jochebed
 17. Mary
 18. Rahab
 19. Leah
 20. Tamar
 21. Rachel
 22. Elisabeth
 23. Samar
 24. Mary
 25. Shulam
 26. Anna
 27. Eunice
 28. Dorcas
 29. Talitha
 30. Lydia
 31. Bat-Melech

woordvrouw challenge schema EN

Print  Email

Colossians 1:16

colossians created in and through him handlettering by lucilight

Het lukt me niet om alle dagen mee te doen met de #30daysofbiblelettering challenge, maar vandaag heb ik weer een tekstje gemaakt :).

I can't letter everyday for the #30daysofbiblelettering challenge, but I made another one for today :). 

Print  Email