Emmanuel

Hallo allemaal! Vandaag een pagina uit mijn art journal ipv mijn bijbel. Het is iets anders dan bijbel journaling, maar ik vind de vrijheid van het dikkere papier erg fijn. Vooral als je het vergelijkt met de dunne blaadjes uit de bijbel. En als iets mislukt kun je het gewoon eruit halen of nog een keer iets anders over maken (al moet je dat eigenlijk ook in art journals niet doen ;)).

Hello everyone! Today I want to show you a page from my art journal. It's a little bit different than bible journaling but I still like the freedom watercolor paper gives me, especially compared to the papers in my bible. Next to my bible journal I have a 'regular' journal with watercolor paper that I use a lot.

emmanuel lucilight

Voor deze pagina heb ik een rand gemaakt met de ‘Christmas Botanicals’ stempelset. Ik ben begonnen met de bloemen die bovenop de rand lijken te liggen. Daarna heb ik een rechthoek gemaskeerd met post-it’s. Daarna heb ik de rest van de bloemen daaroverheen gestempeld. Hierdoor lijkt het niet of de bloemen een kader vormen en een gedeelte van de bloemen achter het kader valt. Toen ik de hele rand gestempeld had heb ik de post-it’s verwijderd en heb ik met een micron pen de rand getekend langs de bloemen.

For this page I made a frame with the Christmas Botanicals stamps. I started with the two flowers that are 'on top' of the frame. I masked the rectangular area with a couple of post-it's after I stamped these flowers. I stamped the other flowers around the rectangle to make a border with flowers. When the entire border was covered with leaves and flowers I removed the post-it's and drew a border around the rectangle with a black fineliner.

emmanuel lucilight close

Nadat ik de rand af had ben ik de bloemen in gaan kleuren. Ik heb aquarel stiften gebruikt en een waterpenseel. Ik heb mijn kleuren beperkt tot groen, rood en een heel klein beetje geel. Ik heb de tekst in het midden geschreven met een gouden kleur om het ‘Kerst-gevoel’ vast te houden. Die tekst heb ik geschreven met een kroontjespen en waterverf.

After I finished the border I could start coloring the flowers. I used watercolor brush markers and a water brush to color everything. I limited my colors to red, green and a tiny bit of yellow. I wanted to add a message to the center of the rectangle and keep the 'Christmas feeling'. To keep this feeling I chose a gold watercolor and I lettered everything with a dip pen.

SNS 17 027 ChristmasBotanicals 94553.1506728094

De stempelset (Christmas Botanicals) is op bestelling ook bij mij verkrijgbaar. Stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt. (met de huidige wisselkoers komt hij uit op €14,50)

You can order the stamp set (Christmas Botanicals) with me (Europe) or at Sweet 'n Sassy stamps (USA). You can send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested.

Print  Email

Soulful Songs: Angels we have heard on high

gloria soulful2

Met de sneeuw die hier vandaag valt, leek het me meteen een mooie tijd om overstappen op de Kerstnummers. Na de wanhoop van vorige week is het tijd geworden om de hoop van God weer in het middelpunt te zetten. In deze aanloop naar Kerst mogen we terugkijken op het wonder van de geboorte van Jezus, maar ook vooruit kijken naar de dag dat Hij weer terug zal komen naar deze aarde.

Vandaag een lied wat terugblikt op de geboorte van Jezus. Het lied wat de engelen zongen voor de herders. ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft’ (Lukas 2:14). Wat een indrukwekkend koor moet dit zijn geweest. Voor het filmpje wat ik hieronder deel zijn meer dan 1000 mensen bij elkaar gekomen. Ik durf niet te zeggen hoeveel mensen er meezingen, maar dit klinkt al behoorlijk indrukwekkend. Moet je nagaan wat de herders in het veld te horen kregen toen de engelen Jezus geboorte aankondigden. Daarbij heb ik helemaal geen idee met hoeveel ze waren, maar zelfs al waren het er maar twee: hoe fantastisch mooi moet dat hebben geklonken. En hoe bijzonder dat dit speciaal aan een groepje herders wordt verteld. De engelen gaan niet naar de koning, de hogepriester of de tempel. Ze komen in een veld bij de herders. Want dit nieuws is voor iedereen en niet alleen voor een specifiek groepje mensen.

Zo wil God ook nog steeds bij ons komen. De herders, die in die tijd toch een beetje aan de rand van de samenleving zaten, mochten meteen het nieuws horen. Wie wij ook zijn, voor God horen wij er ook bij. Jong of oud, arm of rijk, populair of loser; iedereen mag komen.

Hieronder het filmpje. Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden gemaakt, maar vanaf de eerste keer dat ik het hoorde tot nu toe: het blijft me raken.

There’s snow in the Netherlands today and I thought it would be a good day to switch to the Christmas songs. After the despair of last week it’s time to look to the hope that God gives us. Now Christmas is coming closers we’re looking back to the birth of Jesus but we can also look forward to the day that He will be on this earth again.

So today I want to share a song that looks back to the birth of Jesus. The song the angels sang for the shepherds. ‘Glory to God in the highest, And on earth peace among men in whom he is well pleased.’ (Luke 2:14). What an impressive choir this must have been. For the movie I’m sharing below there were over a thousand people together. I don’t know if they all sang, but it sounds pretty impressive. Imagine how it sounds when there’s a choir of angels singing. I don’t know how many angels there were, but even if there would be just two of them: it must be amazing. And the angels didn’t sing for the king, the high priest or just in the temple. They went to the shepherds. A group of men in a field. The news they had to share was for everyone and not just for a select group of people.

God still wants to be with us that way. The shepherds, not the most popular people in those days, got to hear the news right away. Whoever you are, you’re important for God. Young or old, rich or poor, popular or a loser; everyone is welcome.

You can find the song below. It’s been filmed a couple of years ago but it still touches me.

Print  Email

Soulful Songs: Worn

worn lucilight

Soms zijn er van die dagen dat je er even doorheen zit. En eigenlijk heb ik nog geen lied gevonden wat dit zo goed kan omschrijven als ‘Worn’ van Tenth Avenue North. De gebrokenheid en de pijn die je soms kan voelen, de hopeloosheid, het even niet meer weten. Het verloren gevoel. Alles komt in dit lied terug. Maar daar stopt het niet. Het lied laat ook de hoop zien die we mogen hebben. Want ondanks dat wij soms geen licht meer zien is er altijd het grote Licht dat we mogen kennen. Het is niet altijd een voelen of zien, maar gelukkig wel een weten. Want gevoel is vaak maar tijdelijk, maar God niet. Wij mogen weten dat hij van de as van ons leven zelfs nog iets moois kan maken. En ik weet ook dat dat lang niet altijd zo voelt, en ik weet zelfs dat het kan zijn dat we dat moois in dit leven niet eens meer (zelf) zullen zien… maar dat betekent niet dat het niet zo is. God heeft ons geen mooie reis beloofd maar wel een mooie aankomst. De dag dat we op de kust van ‘Zijn land’ mogen aankomen in de nieuwe hemel en aarde. Dan maken al die slechte dingen niks meer uit, ze zijn op slag vergeten als we Hem zullen zien. Tot die tijd mogen we uitzien naar die dag en weten dat God alles recht kan zetten. Dat de verlossing komt en dat God overwint.

Stiekem zou ik het liefst het hele nummer hier plaatsen alleen dat zou wel heel lang worden (je kunt het natuurlijk luisteren, maar ik weet dat Engels niet altijd voor iedereen even duidelijk is). Daarom heb ik er een klein stukje uitgehaald om te vertalen.

‘Ik ben moe en versleten,
mijn hart weegt zwaar,
van de moeite die het kost om te blijven ademen.
Ik heb fouten gemaakt,
mijn hoop ontbreekt,
mijn ziel voelt geplet door het gewicht van deze wereld.
Maar ik weet dat U mijn rust kan geven
Dus ik roep het uit met alles wat ik heb:
Laat me zien dat de verlossing wint
Laat me weten dat het gevecht eindigt
dat U een hart kunt herstellen dat beschadigd is
Ik wil weten dat er een nieuw lied kan ontstaan
uit de as van een gebroken leven
en dat alles wat dood voelt vanbinnen weer opnieuw geboren kan worden
Want ik ben uitgeput…’

Nu vraag je je misschien af waarom dit zo ‘soulful’ is voor mij. Het klinkt vooral erg triest als je het zo opschrijft. Maar ik vind het juist zo’n troost dat we óók met deze gevoelens bij God terecht komen. Je bent niet altijd op het toppunt van je leven en voor God hoef je daarin ook niet te doen alsof het wel zo is. Hij weet allang hoe je je voelt dus daarover hoef je niet te liegen. Natuurlijk is het mooi om God te prijzen; en ook dat is iets wat je juist in die dalen moet blijven doen, want God is niet veranderd als onze omstandigheden veranderen. Maar God gaat mee door al die omstandigheden dus ook dat mogen we allemaal met Hem delen.

Worn van Tenth Avenue North:

Some days you’re just exhausted and down. And I haven’t found another song that describes this feeling as well as the song ‘Worn’ from Tenth Avenue North. The brokenness and hurt you can feel sometimes, the hopelessness, just being beside yourself. The feeling of being lost. Everything resonates through this song. But the song doesn’t end there, it also shows us the hope we may have. Even when we don’t see the light, there’s always the Light of God that we may know. It’s not always a feeling or something you can see, but it’s something we know. Feelings are temporary but God isn’t. We know that He can make something beautiful from the ashes of our lives. And I know that this isn’t something you can feel, there are days that you can’t even see the wonderful things in life… but that doesn’t mean that it isn’t true. God didn’t promise us a great journey but a safe arrival. One day, when we arrive on the ‘shores of His land’, when we arrive on a new earth, in a new heaven, that day… nothing else matters. And until that day we know that God is in control, that one day redemption wins.

I would love to share the entire song with you but that’s a bit long, and you can hear it yourself in the music video. But here’s a small part of the song:

‘I'm tired
I'm worn
My heart is heavy
From the work it takes to keep on breathing
I've made mistakes
I've let my hope fail
My soul feels crushed
By the weight of this world
And I know that you can give me rest
So I cry out with all that I have left
Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart that's frail and torn
I want to know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that's dead inside can be reborn
'Cause I'm worn’

You may be wondering why I think this song is ‘soulful’ for me. It sounds a bit sad when you read this. But I think it’s so comforting to know that we can share these feelings with God too. We’re not always happy, some days you’re just down. And for God that doesn’t matter. He knows what we feel, we don’t have to lie about it. Of course it’s good to praise God, even when you’re not feeling great; our circumstances can change but God won’t change. So we can praise Him in the storms, but we can also share our feelings with Him. He is there with us in the storm.

Worn - Tenth Avenue North:

Print  Email

Soulful Songs: Come Thou Fount of Every Blessing

wandering heart lucilight

Eigenlijk vraag ik me bijna af of ik iets over dit nummer moet schrijven. Het spreekt me aan maar eigenlijk kan ik niet goed omschrijven wat het precies is. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik door de ene uitvoering meer geraakt wordt dan door de andere. Ondanks dat blijft de tekst natuurlijk sowieso mooi. En nu ik erover nadenk… en het nummer er weer even bij aan zet… weet ik wel wat het is dat me trekt. Want eigenlijk herken ik het gevoel uit het nummer maar al te goed. Ik wil God het liefst dichtbij voelen en het liefst wil ik ook dichtbij Hem zijn. Tegelijkertijd heb ik wel het gevoel dat ik snel afdwaal (ook juist in de ‘soulful momenten’ dat ik God graag wil zoeken). Ik weet dat ik zo makkelijk af kan dwalen, in mijn gedachten en in mijn doen. Maar daarom wil ik ook juist graag die bevestiging horen dat God me vasthoudt. Ik wil Hem de eer geven die Hem toe komt, want ik weet dat ik niet zonder Hem kan. Juist daarom wil ik Hem ook vragen om mijn hart te verzegelen voor Hem. Als ik het even niet meer weet, dat ik dan kan kijken naar dat lijntje dat ons altijd weer verbind met God. Dat lijntje is dan niet letterlijk te zien, maar dit soort nummers mogen me er wel aan herinneren.

Het lied is redelijk lang om te vertalen, maar omdat er toch een aantal ‘oud Engelse’ woorden (of in ieder geval minder bekende woorden) gebruikt worden wil ik hier toch een kleine vertaling neerzetten. Ik heb geprobeerd het kort te houden dus het is geen letterlijke één op één vertaling, maar het geeft wel het lied weer.

Kom, oh bron van zegening, stem mijn hart af om van uw genade te zingen.
Stromen van genade die nooit ophouden, ze roepen op om te zingen vol aanbidding.
Leer me die mooie melodie, die de vlammende tongen hierboven zingen.
Ik ben gericht op uw verlossende liefde.

Hier richt ik mijn Ebenezer (gedenksteen) op; door uw hulp ben ik hier gekomen;
en ik hoop ook weer veilig bij U thuis te komen.
Jezus zocht me toen ik nog een vreemdeling was, die afdwaalde van de kudde;
Hij, die me redde van het gevaar, gaf voor mij Zijn kostbare bloed.
Als levend wezen, gekleed in vlees tot ik dood zal gaan,
zal ik nooit kunnen vertellen, hoe groot zijn genade is.

Mijn zonden zo groot dat ik er dagelijks aan vast zit, maar zijn genade nog veel groter.
Laat Uw goedheid mij vastbinden, bind mijn dwalende hart toch vast aan U.
Ik dwaal zo makkelijk af, ik voel hoe makkelijk dat gaat.
Ik zou de neiging krijgen om de God te verlaten van wie ik hou;
neem dus mijn hart Heer, neem het en verzegel het;
verzegel het voor Uw rijk hierboven.

Van dit nummer wil ik de uitvoering van Allred laten horen. Het is geen christelijke band, maar zijn stem vind ik in dit nummer heel rustgevend om naar te luisteren. Ik raad ook zeker aan om de versie van All Sons & Daughters te luisteren. Deze vind ik ook erg mooi. Het enige nadeel is dat die op YouTube geen versie met mooie beelden erbij heeft. En tja… als je visueel bent ingesteld wil je toch graag iets delen wat er ook mooi uit ziet. Vandaar dat ik heb gekozen voor deze variant van Allred, een uitvoering mét beeld.

I’m wondering if I should write anything about this song… It appeals to me but I’m don’t exactly know why. I have to admit that I like some versions better than the other. But despite that, the message stays the same every time. And when I think about it, now I turn on the song, I know what it is that appeals to me. Because I know the feeling of this song too well. I want to feel God, close to me. At the same time I feel like I’m wandering away, in my life and thoughts. Even in those soulful moments. But that’s why I want to know that God loves me, and that He will bind my wandering heart to Him. I want to give Him the praise He deserves, I know I wouldn’t be anything without Him. And that’s why I want to be with Him. When I don’t know what I should do, I like to ‘feel’ that connection with God. And that isn’t something you can see, but a song like this reminds me of it.

Here’s the lyric for the song:

Come, Thou Fount of every blessing,
Tune my heart to sing Thy grace;
Streams of mercy, never ceasing,
Call for songs of loudest praise.
Teach me some melodious sonnet,
Sung by flaming tongues above.
Praise the mount! I’m fixed upon it,
Mount of Thy redeeming love.

Here I raise my Ebenezer;
Hither by Thy help I'm come;
And I hope, by Thy good pleasure,
Safely to arrive at home.
Jesus sought me when a stranger,
Wandering from the fold of God;
He, to rescue me from danger,
Interposed His precious blood.
How His kindness yet pursues me
Mortal tongue can never tell,
Clothed in flesh, till death shall loose me
I cannot proclaim it well.

O to grace how great a debtor
Daily I’m constrained to be!
Let Thy goodness, like a fetter,
Bind my wandering heart to Thee.
Prone to wander, Lord, I feel it,
Prone to leave the God I love;
Here’s my heart, O take and seal it,
Seal it for Thy courts above.

I would like to show you the version made by Allred. It’s not a specific Christian band, but I really like his voice. I would recommend the version of All Sons and Daughters too, but I could only find a lyric version on YouTube. And wel… I’m very visual so I like to share some good video footage too ;). So that’s why I eventually chose this version.

Print  Email

Soulful Songs: It is well with my soul

it is well lucilight

It is well with my soul… Dit lied wordt ook in de epiloog van het boek aangehaald en ik had eigenlijk eerder nog niet zo over het verhaal erachter nagedacht. Je weet wel dat de meeste hymns vrij diep gaan en dus ook wel meer te vertellen hebben dan alleen de tekst die gezongen wordt, maar het verhaal achter dit nummer raakte mij diep. De schrijver, Horatio Spafford, krijgt in zijn leven grote tegenslagen te verduren. Zijn zoon overlijdt, financieel krijgt hij een enorme tegenslag na de brand van Chicago en wanneer hij besluit naar Europa te gaan met zijn familie komt bijna het hele gezin om. Zijn vrouw en vier dochters stuurt hij alvast met de boot mee. Zelf moet hij nog wat zaken afhandelen. De boot waar zijn gezin op zit botst tegen een andere boot aan en alle vier zijn dochters verdrinken. Zijn vrouw overleeft het ongeval en stuurt hem een telegram met de tekst ‘saved alone’ (alleen gespaard). Na al deze tegenslagen wordt Horatio geïnspireerd om deze tekst te schrijven…

Als vrede mijn weg volgt zoals een rivier,
wanneer verdriet rolt als de golven van de zee;
wat mijn lot ook is, U heeft me geleerd om te zeggen
dat het goed gaat met mijn ziel, het gaat goed met mijn ziel.

Het is goed met mijn ziel
Het gaat goed met mijn ziel

Hoewel Satan zou toeslaan, ondanks dat er beproevingen zouden komen
Laat deze zekerheid overheersen,
dat Christus mijn hopeloze staat heeft aanschouwt
en Zijn eigen bloed heeft gegeven voor mijn ziel

Mijn zonden, oh wat een gelukzalig idee,
mijn zonden, niet gedeeltelijk maar in zijn geheel,
zijn aan het kruis genageld en ik draag ze niet meer
Loof de Heer, prijs de Heer, oh mijn ziel!

En Heer, laat de dag dat mijn geloof zien zal worden snel komen
Dat de wolken worden teruggedraaid als een boekrol;
De bazuin zal klinken en de Heer zal nederdalen,
Het is goed met mijn ziel.
(dit is een vrije vertaling van mij, de Engelse tekst staat hiernaast)

Wanneer we het over ‘soulful’ hebben is dit natuurlijk wel heel toepasselijk. Er zijn ook ontzettend veel mooie uitvoeringen gemaakt van dit lied dus het was moeilijk kiezen welke ik met jullie zou gaan delen. Uiteindelijk heb ik toch gewoon de versie gekozen die ik bij de ‘soulful momenten’ erg fijn vind om te luisteren: It is well with my soul door BYU Vocal Point.

It is well with my soul… in the epilogue of the book Brian Draper talks about this song too. I hadn’t really heard why the song was written before, but this story touched my heart… You know that most hymns have a deeper reason why they were written, but this one is very though. The writer, Horatio Spafford, has a lot of setbacks in his life. His son dies, he has a major financiel setback with the great fire of Chicago and when he decides to go to Europe his wife and daughters have to go before him because he has some unfinished businiess that he has to take care of first. The ship his family is on gets into an accident with another ship and his four daughters drown… His wife sends him a telegram with the words ‘saved alone’. After all these setbacks Horatio is inspired to write these words…

When peace like a river,
attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.

It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.

Though Satan should buffet, though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.

My sin, oh, the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

And Lord, haste the day when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul.

Horatio Spafford

When we’re talking about ‘soulful’ this song is very relevant. There are a lot of beautiful versions I could show you but I decided to use the one that I use for my ‘soulful moments’: It is well with my soul from BYU Vocal Point

Print  Email