#3 - Zippora - Gewetensvragen

3 zipporah woordvrouw biblical women challenge lucilight

03 zippora woordvrouw lucilight totaal

Lezen: Exodus 4:18-31

Rondom het verhaal van Zippora zijn veel onduidelijkheden. In de bijbel worden er ook niet zo heel veel woorden aan haar leven gewijd. Wellicht dat er daarom naast de bijbel nog vele theorieën zijn ontstaan over deze vrouw. Als dochter van een Midianitische hogepriester was ze niet de meest voor de hand liggende huwelijkskandidaat, maar Mozes is toch met haar getrouwd. We weten dat in ieder geval één van de kinderen niet besneden is. Is dat de keuze van Zippora of haar vader? Of heeft Mozes hierin zijn taak verzaakt? Telkens als ik het stuk lees komen er meer vragen naar boven. Ook over de persoon die aangevallen wordt is niet iedereen het eens. Gaat het over de zoon of Mozes zelf? De meest gebruikte verklaring is dat het over Mozes gaat, anders had hij de besnijdenis toch alsnog kunnen doen en hoefde Zippora niet in te grijpen.

En dan nog het gedeelte over de bloedbruidegom... gaat dit over de zoon die normaal pas op huwbare leeftijd besneden zou worden (volgens de tradities van de Midianieten) of slaat het juist op Mozes? Een heleboel vragen rondom dit stuk... en op al die vragen zijn minstens drie verschillende antwoorden te vinden.

Maar wat kunnen wij dan leren uit dit stuk? Want het staat natuurlijk niet voor niets in de bijbel. Wanneer Mozes terug gaat naar Egypte om het volk te bevrijden vindt de aanval op zijn leven plaats. Op dat moment had Mozes ook een belangrijke voorbeeldfunctie gekregen. Als je zo’n belangrijke positie inneemt in het werk van God wordt die voorbeeldfunctie toch weer een stuk groter. Toen was het ineens extra belangrijk dat Mozes zou staan op de fundamenten van het Israëlitisch geloof en niet op dat van de Midianieten. Op dat moment vind de aanval plaats. Zippora wist blijkbaar heel goed dat de kinderen besneden hadden moeten worden want ze weet op dat moment meteen wat haar te doen staat en ze besnijdt haar zoon. Haar geweten speelt op en ze brengt het bloedoffer dat God van hen verlangt.

Om over na te denken:

 • Hoewel de besnijdenis voor ons niet meer noodzakelijk is heeft God ons nog wel richtlijnen voor het leven gegeven. Zijn er dingen in je leven die je van God afhouden?
 • Zijn er dingen waarbij je geweten opspeelt?
 • Op welke manier heb jij in deze tijd nog offers te geven aan God?

The title says: Zippora - Soul Searching questions

Read: Exodus 4:18-31

There are a lot of mysteries around the story of Zipporah. The bible doesn’t tell us much about here life. Maybe that’s the reason why there are a lot of stories about her next to the biblical one. She wasn’t the most obvious marriage partner for Moses as a daughter of the Midianite high priest. But even though she doesn’t share his faith, Moses married her. We know that at least one of the children hasn’t been circumcised, but we don’t know if that’s a decision of Zippora, Moses or Zippora’s dad. Everytime I read this part I find myself left with even more questions… It’s not even clear who’s the person that get’s attacked. Moses or the son? The most used explanation is that it’s Moses, otherwise he could do the circumcision himself and Zippora wouldn’t have to do it.  

And then there’s the part where Zippora calls Moses her bridegroom of blood… is that because of the Midianite tradition that the son would be circumcised when he would marry or is it about Moses? A lot of questions… and for all these questions there are at least three different answers to be found.

But what can we learn from this part, next to all of these questions? The bible doesn’t tell this story without a reason. The attack happens when Moses returns to Egypt to save his people. When Moses returns he’ll have an important role as an example for the Israelites. So it was extra important that Moses would have a strong foundation in his faith. And he would have to prove that He was still following the God of Israel and not of the Midianites. So the attack happens at an important time in Moses life. ZIppora knew about the laws of the Israelites, she knew that her son wasn’t circumcised and she knew what she had to do to stop the attack. Her conscience is playing up and she gives God the sacrifice He wants.

Something to think about:

 • Even though circumcision isn’t obligated anymore there are still other guidelines God gives for our lives. Are there things in your life that keep you away from God?
 • Are there times that your conscience is playing up?
 • Do we still need to bring sacrifices to God?  

03 zippora woordvrouw lucilight detail

Over deze pagina

Ik heb de pagina eerst weer voorbewerkt met clear gesso. Wat materialen betreft had het niet nodig geweest, maar ik heb graag de vrijheid om tussendoor nog vanalles te veranderen aan mijn idee.

Ik had van tevoren een schets gemaakt van de bloem zodat ik wist hoe groot ik hem wilde hebben. De schets heb ik achter mijn pagina gelegd en overgetrokken met een Micron fineliner. Hierna heb ik met dezelfde fineliner de teksten geschreven. Ik zal eerlijk zeggen dat ik echt een ramp ben in het tekenen van mensen dus ik kies er meestal voor om dingen symbolisch uit te beelden in plaats van letterlijk de vrouw te tekenen. Ik heb hier dan ook gekozen voor de roos: een bloem die vaak symbool staat voor liefde, maar die tegelijk ook de doorns heeft waaraan je je behoorlijk kunt prikken. Met die doorns heb ik de link gelegd naar de bloedbruidegom door er kleine rode bloeddruppeltjes aan te maken. De roos heb ik ingekleurd met kleurpotlood, net als de teksten onderaan.

Nadat ik alles had ingekleurd heb ik met wat rode waterverf nog een aantal druppels verf aangebracht op de pagina. Een redelijk eenvoudige pagina waar je weinig materialen voor nodig hebt.

Gebruikte materialen

 • Micron pen
 • Kleurpotloden (Derwent Coloursoft)
 • Geurloze terpentine (om de kleurpotloden wat beter in elkaar te laten overlopen)
 • Rode waterverf
 • Clear Gesso

Printable!

woordvrouw sippora

Ook vandaag weer een mooie printable voor jullie. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar (net als ik ;)) wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download de printable als PDF.

En als je je nu afvraagt hoe je zo'n printable kunt gebruiken... kijk dan even dit filmpje van Sara!

About this page

I prepared my page with clear gesso. It isn’t necessary with the materials I used but I like the freedom to change my plans halfway my page.

I started with a sketch of my flower so I knew how big I wanted it. I laid the sketch behind my page so I could trace the flower with my Micron pen. After that I drew the message underneath it (it says: Zipporah, Moses is her blood bridegroom - sometimes we need to bring sacrifices). I’m really bad at drawing humans so most of the time I choose to make something symbolic. This time I used the rose: a flower that’s used a lot for love, but it has thorns too. I added a couple drops of blood to the thorns to refer to the story. I colored the rose with colored pencils, just like the message at the bottom.

When everything was colored I added a couple of red drops with watercolor paint. A pretty simple page where you don’t need a lot of materials.

Used materials

 • Micron pen
 • Colored pencils (Derwent Coloursoft)
 • Odourless mineral spirits (to blend the colored pencils)
 • Red watercolors
 • Clear Gesso

Printable!

woordvrouw sippora

Another beautiful printable for you today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? (Just like me ;)) Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download the printable as PDF.

If you're wondering how to use the printable, watch this video from Sara!

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh