#7 - Jael - Gewelddadige Redding

7 jael lang

07 jael woordvrouw lucilight totaal

Richteren 4:17-22 en 5:27

Aan het verhaal van Jael hangt nogal een geschiedenis. Om het te kunnen begrijpen moeten we eigenlijk beginnen bij Debora. Debora is een van de Richters (leiders) van Israël. Debora heeft deze taak op zich genomen omdat er geen man was die op wilde staan om dit te doen. De mannen lijken zich hier dus een beetje afzijdig te houden. Wanneer Debora Barak aanwijst om de legeraanvoerder Sisera te doden twijfelt hij hieraan. Hij wil alleen gaan als Debora mee gaat. Debora geeft aan dat de eer om Sisera te doden hem dan niet toe zal komen maar in de handen van een vrouw terecht zal komen. Als je het verhaal niet kent zou je misschien verwachten dat Debora het heft nu in eigen handen gaat nemen, maar dat is niet wat ze bedoelde. Hier komt Jael namelijk in beeld. God leidt Sisera naar haar tent en ze geeft hem onderdak. Ze paait hem met eten en drinken en zorgt ervoor dat hij gaat slapen en zijn rust neemt. Dat allemaal om hem uiteindelijk te vermoorden. Ze heeft het stokje van Barak overgenomen en daar wordt ze rijkelijk om geprezen.

The title says: violent rescue

Read: Judges 4:17-22 and 5:27

There’s a whole background story behind this part of Jael. To understand it we should start with Deborah. Deborah is one of the judges/rulers of Israel. She has this ‘job’ because there was no man that was willing to take the responsibility to be the judge of Israel. It seems that the man in this time are a bit absent. When Deborah points to Barak to be the one to kill the army commander Sisera, he doubts her words. He only wants to go if Deborah comes with him. Deborah will come with him but she says that if she goes with him a woman will kill Sisera instead of Barak. If you don’t know the story it would sound like Deborah is planning to kill Sisera herself. But that’s not what she meant. Here’s where Jael enters te story. God leads Sisera to Jael and she gives him a place to rest and something to eat and drink. But she wasn’t just generous for him, she had something else in mind. She’s the one that will kill Sisera instead of Barak. And Deborah richly praises her for that.

07 jael woordvrouw lucilight detail1

Weken heb ik met dit verhaal geworsteld. Want wat moet je nu met een vrouw die iemand vermoordt door een tentpin door zijn hoofd te slaan? Niet iets om heel hard toe te juichen lijkt me. Tot ik een overdenking van Rikko Voorberg las. Het ging over een totaal ander onderwerp, maar ineens ging er een lichtje branden. Want de actie van Jael was belangrijk voor Gods plan. Er waren al meer mensen die de taak hadden afgewezen (er was geen man die richter wilde worden, Barak durfde het eigenlijk niet aan en wie weet wat er zich daarvoor allemaal heeft afgespeeld). De man van Jael kon goed overweg met de koning van Sisera, Sisera dacht dat hij op veilig grondgebied was. Maar Jael had de gruwelijkheden gezien die Sisera en zijn leger aanrichtten. Misschien was ze bang wat hij zou doen met haar als hij wakker was, misschien kreeg ze wel letterlijk een boodschap van God. Maar ze was in ieder geval bereid om datgene te doen wat er van haar gevraagd werd. Sisera mocht haar tent niet verlaten om weer een nieuw leger op Israël af te sturen, hij moest dood. Hoe gruwelijk dit ook was. Het hoorde bij Gods plan voor de gerechtigheid van zijn volk.

Hier komt het stukje van Rikko om de hoek kijken. God kon niet op Barak rekenen daarom moest Hij de taak overgeven aan Jael. Zijn wij eigenlijk bereid om te strijden voor Gods recht en gerechtigheid? Ook in de kleine dingen? Ik bedoel natuurlijk niet dat we nu meteen iedereen die tegen God is neer moeten slaan of iets wat daar zelfs maar op lijkt. We leven niet in dezelfde tijd als Jael. Maar zijn we bereid om God te vertegenwoordigen door onze manier van leven? Om verantwoording te dragen voor zijn schepping en schepsels? Om de mensen om ons heen te laten zien wie God is?

Om over na te denken:

  • Ben jij bereid om te strijden voor God?
  • Op wat voor manier kun je dat uitwerken in jouw leven?

I struggled for weeks with this story. What do I need to tell you about a woman that kills a man with a pin of her tent. Nothing to encourage, you’d say. Until I read something from Rikko Voorberg (a Dutch writer), it was not about this subject but his words made me see this story in a new light. The action of Jael was very important for Gods plan. Other man had already rejected this task (no man wanted to be a judge, Barak didn’t dare to go into the fight and who knows what happened before that). The husband of Jael was a friend of the king of Sisera, Sisera thought he would be safe with her. But Jael saw the horrors Sisera caused the Israelites. Maybe she was afraid of what he would do to her when he would wake up or maybe she got a message from God. But at least she was prepared to do the things that were asked from her. Sisera couldn’t leave her tent to send another army to Israel, he had to die. Even though this was another horror in the story, it was part of the plan of God to bring justice to His people.

That’s where the study of Rikko reminded me of. God couldn’t count on Barak, he had to give this task to Jael. Are we prepared to fight for God? Even in the small things? I don’t mean that we have to beat down everyone who is against God or something that even looks like that. We don’t live in the same times as Jael. But are we prepared to defend God in our way of life? To be responsible for his creation and everything that’s living on this earth? To show the people around us who God is?

Something to think about

  • Are you prepared to fight for God?
  • In what way can you do this in your life?

07 jael woordvrouw lucilight detail2

Over deze pagina

Ik heb de pagina eerst weer voorbewerkt met clear gesso. Hierna ben ik begonnen met de achtergrond. Met een stukje karton heb ik de verschillende kleuren verf in laagjes aangebracht. De acrylverf is licht transparant dus met de meeste kleuren kan ik ook over de teksten gaan zonder de tekst onleesbaar te maken.

Nadat de achtergrond gedroogd was heb ben ik gaan spelen met de elementen die ik op de pagina wilde hebben. Ik vond het kaartje met de tekst 'be strong, be fearless, be brave, be true' (wees sterk, wees onbevreesd, wees dapper, wees eerlijk) wel passen bij deze pagina. Onderaan het kaartje miste ik nog iets dus daar heb ik de tekst 'be still' (wees stil) aan toegevoegd. Ook die vond ik goed bij deze tekst passen (het is niet aan ons om te oordelen, God weet wat hij doet). Omdat deze pagina in mijn bijbel in drie delen was opgedeeld heb ik even moeten zoeken naar een goede compositie. Meestal gebruik ik dan elk stukje om een ander deel van de tekst uit te lichten, maar in dit geval wilde ik de hele pagina voor deze dag gebruiken. Ik heb links onderin het 'onderwerp' van de pagina daarom nog eens uitgelicht in het kader met 'Jael en Debora', ik kon Debora niet helemaal weglaten van deze pagina dus ik heb ze hier beide geplaatst. Aan de rechterkant heb ik de wereldbol geplaatst (God regeert over de hele wereld, zo gebruikt hij hier iemand uit een ander volk om het volk van Israël de overwinning te geven). Ik heb een zwak voor bloemen op mijn pagina's en aangezien ze ook al terugkwamen in de afbeeldingen die ik gebruikt heb, heb ik nog een aantal bloemetjes gestempeld in bijpassende kleuren en op mijn pagina geplakt. Alle losse elementen zijn gewoon vastgemaakt met dubbelzijdig plakband.

Gebruikte materialen

Printable

woordvrouw jael

Ook vandaag weer een mooie printable voor jullie. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar (net als ik ;)) wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download de printable als PDF.

Voor de pagina van vandaag heb ik ook een video gemaakt. Ben je benieuwd hoe deze pagina in elkaar is gezet? Kijk dan de video (hij is engels gesproken, maar je kunt onder het knopje 'cc' de Nederlandse ondertiteling aanzetten).

About this page

I prepared my page with clear gesso. After that I started to make the background. I added the colors of acrylic paint with a piece of cardboard. The acrylic paint is slightly transparent so I can use most colors on top of the text and it will still be readable.

After the background dried I started to play around with the elements on the page. I really liked the card ‘be strong, be fearless, be brave, be true) on this page. I added the word be still to it too (it’s not our task to judge what happened, God knows what He’s doing). This page was divided in three parts in my bible so I was struggling a bit with the way I wanted to add the elements. Most of the time I’ll make three different subjects on pages like this but this time I wanted to use the entire page for this story. So I added the little frame with the names on the left bottom of the page. On the right side I added the globe (God reigns on the entire world, He even used someone from another nation this time) and the message ‘fighters for God’. I love to use flowers on my pages (and I thought the flowers suited the praise of Deborah). Most of the elements already had flowers on them but I decided to stamp a couple of extra flowers to fill up the empty spaces on my page. All the elements are adhered with double sided tape.

Used materials

Printable

woordvrouw jael

Another beautiful printable for you today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? (Just like me ;)) Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download the printable as PDF.

I made a video for today's page. If you want to see how the page is made, take a look at the video!

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh