#9 - Asnat - Het buitenbeentje

9 asenath lang

09 asnat lucilight top

Lezen Genesis 41:44-52

Het klinkt misschien wat raar om Asenath een buitenbeentje te noemen. Ze was een vrouw van goede komaf, een dochter van en Egyptische priester, ze was opgevoed in een rijk gezin en had waarschijnlijk een goede opleiding. We weten weinig van haar dus of ze ook veel sociale contacten had kan ik niet zeggen. Ze klinkt in ieder geval niet als een buitenbeentje. Voor het volk Israël ligt de kwestie wat ingewikkelder. Jozef trouwt met Asenath om zich zo nog beter bij het volk van Egypte aan te passen. Eigenlijk is het een gearrangeerd huwelijk door de farao. Als Jozef met een hooggeplaatste Egyptische vrouw trouwt zullen de mensen hem meer gaan zien als een Egyptenaar. Zo wordt de adviseur van de koning ineens ‘een van ons’ in plaats van een Israëliet die een wit voetje probeert te halen bij de farao. Maar andersom gaat dit verhaal niet op. Voor de joden wordt Asenath niet een jodin door met Jozef te trouwen. Wél wordt ze de moeder van Manasse en Ephraim, aan de namen van deze kinderen kunnen we al weten dat Jozef God in ieder geval niet verlaten heeft door dit huwelijk. Manasse betekent namelijk ‘doen vergeten’, waarmee Jozef erop doelde dat God hem alle moeite heeft laten vergeten. Ephraim betekent ‘dubbel vruchtbaar’, want God heeft Jozef vruchtbaar laten worden in Egypte, het land van zijn verdrukking. Ook in zijn adviezen blijft hij altijd naar God verwijzen. De kinderen van Jozef en Asenath worden later de grondleggers van twee van de stammen van Israël. Dat Asenath geen joodse vrouw is begint dan toch gevoeliger te worden. Want een buitenstaander als moeder van een van de stammen... dat wordt toch een beetje ingewikkeld. Er zijn buiten de bijbel om dan ook veel verhalen over Asenath te vinden. In het apocriefe boek Jozef en Asenath wordt zelfs verteld van haar bekering. Jozef zou haar niet als vrouw gewild hebben omdat ze niet geloofde in de God van Israël. Ze zou zichzelf hebben opgesloten in een toren om los te komen van de afgoden van Egypte. Daar worden haar lippen gestoken door bijen om de gebeden aan de afgoden te ‘verwijderen’ en ontvangt ze bezoek van een engel. Ik durf verder geen uitspraken te doen over dit verhaal. Waarschijnlijk heeft ze de namen van haar jongens begrepen en geaccepteerd en is er ook een kans dat ze door Jozef in God is gaan geloven.

Asenath; hooggeplaatst in haar omgeving, een buitenbeentje bij de Israëlieten.

Om over na te denken:  

 • heb jij weleens het gevoel dat je een buitenbeentje in de kerk bent?
 • Voel je dit dan alleen binnen de kerk of heb je ook het gevoel voor God een buitenbeentje te zijn?
 • Denk je dat God er een reden mee heeft om een niet-Joodse vrouw te gebruiken binnen zijn plan voor Israël?  (Dit zien we ook terugkomen in het geslachtsregister van Jezus)

The title says: Asenath - The misfit
Read: Genesis 41:44-52

It may sound a little bit weird to call Asenath a misfit. She was a woman of wealth, a daughter of an Egyptian priest, she was raised in a rich family and probably had a good education. We don’t know a lot about her so I can’t say anything about her social contacts. But she doesn’t sound like a misfit at all. For the people of Israel this is a little bit different. Joseph marries Asenath to make a better match with the Egyptian culture. The Pharaoh arranged this marriage. When Joseph marries an important Egyptian woman, the people will see him more like an Egyptian. And that makes the advisor of the pharaoh ‘one of us’ instead of the outsider from Israel that just tries to get in a good place with the pharaoh. But this doesn’t work that way the other way around. When Asenath marries Joseph she doesn’t automatically become a Jew. But she does become the mother of Manasse and Ephraim, the names of these children let us know that Joseph didn’t forget his God in this marriage. Mannasse means ‘to forget’, where Joseph tells everyone that God has made him forget all the misery. Ephraim means ‘twice fertile’, God made Joseph fertile in Egypt, the land of his oppression. And he keeps referring to God in his advises to the pharaoh too. The children of Joseph are the founders of two of the ‘tribes’ (I’m not sure if there’s another English word for this…) from Israel. But when their children become head of the tribes there’s a little bit of a problem. Because if the mother of these two important Israelites isn’t jewish… well that would be a bit weird, not? Asenath being an ‘outsider’ for the jewish people becomes a sensitive subject than. So there are a lot of stories of Asenath converting to Judaism, but the bible doesn’t tell us anything about that. There’s a story where she would have locked herself in a tower. When she was there her lips were stung by bee so they would be cleansed from the words she prayed to the idols of Egypt. I’m not sure if this is a true story. But she probably understood and accepted the names of her children so there’s a chance that she began to believe in the God of Israel because of her marriage with Joseph.

Asenath; important in Egypt, an outsider for Isreal.

Something to think about:

 • Did you ever feel like a misfit in church?
 • Do you only feel this in church or do you feel like an outsider for God too?
 • Do you think God has a reason to use this ‘outsider’ (non-Jewish woman) in his plan for Israel?

09 asnat lucilight close

Over deze pagina

Ik heb de pagina eerst weer voorbewerkt met clear gesso. Hierna ben ik de bloemen gaan stempelen. Bij het stempelen had ik al wel een beeld van wat ik wilde gaan maken, dus ik wist dat ik ruimte over moest houden voor de naam Asnat en de tekst die ik wilde stempelen. Bij de stempels is het makkelijk in te schatten hoeveel ruimte je nodig hebt, aangezien je die eerst nog rond kunt schuiven op de pagina voordat je er inkt op aanbrengt. Na het stempelen heb ik met de hand de naam geschreven en ben ik begonnen met het kleuren. Ik heb aquarelstiften gebruikt en die laten verlopen met een waterbrush waar ik water in had zitten. Hierna heb ik met een gele inkt nog een aantal keer een honingraat-structuur gestempeld. Verwijzend naar het apocriefe verhaal over de bijen.

Gebruikte materialen

 • Sweet as Honey - Sweet ’n Sassy stamps - stempelset 
 • Faith Quote Blocks - Sweet ’n Sassy stamps - stempelset
 • Micron pennen
 • Clear Gesso
 • Archival Ink Jet Black
 • DoCrafts Artiste watercolor brushes

Printable

woordvrouw asnat

Ook vandaag weer een mooie printable voor jullie. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download de printable als PDF.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

About this page

I prepared my page with clear gesso (I have a Dutch bible with very thin pages. You could probably try out the materials on an empty page in your bible to see if you would need gesso or not). After that I stamped the flowers. I already knew what I wanted to make so I knew that I had to leave some white space for her name and the little message on the page. With the stamps it’s easy to play around with them on your page before stamping them so you know how much room you need. After I stamped everything I wrote down her name by hand and started coloring. I used watercolor brushes and blended them with a waterbrush. After that I stamped the honeycomb-structure several times with a yellow ink. This as a symbol for the story of Asenath in the tower.

Used materials

 • Sweet as Honey - Stamp set - Sweet ’n Sassy Stamps
 • Faith Quote blocks - Stamp set - Sweet ’n Sassy Stamps
 • Micron pens
 • Clear Gesso
 • Archival ink jet black
 • DoCrafts Artiste watercolor brushes

Printable

woordvrouw asnat

Another beautiful printable for you today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download the printable as PDF.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

 

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh