#11 - Kodrantes - Woordvrouw

11 kodrantes lang

Vandaag hebben we een gastschrijver! Lees hieronder het verhaal van Anja de Rijk van FollowMeMove over Kodrantes en hoe haar pagina tot stand kwam.

We have a guest writer today! You can read the story of Anja de Rijk from FollowMeMove about Kodrantes and how her page took shape.


Dit jaar is er weer een Woordvrouw! Vorig jaar begonnen door Sara en Lucinde. Een groot succes! Wereldwijd kwamen vragen of ze dit ook mochten gebruiken! Sommigen vroegen niet en deden gewoon. Beiden situatie spreekt uit dat het mooi en bemoedigend is om als vrouw ook over vrouwen in de bijbel te lezen en te leren. Elke dag kwam er tijdens de challenge een vrouw aan bod. Dit jaar komt elke werkdag een vrouw aan bod! Zo is het tempo iets lager, en makkelijker bij te benen.
Voor dit jaar ben ik gevraagd een woordvrouw te maken, super trots ben ik daarop en ook een uitdaging. En vooral een verantwoording ook! Mijn tekst gaat straks de wereld over! Dat is iets om nederig van te worden.
Dan duik je de tekst in. Je laat het op je in werken. Wat wil ik maken?

Ik denk eerst, en ik laat eerst mijn eigen hersenen kraken. Daarna struin ik het internet op. Ik gebruik verschillende sites. Hier en daar ga je achter de tekst de link naar de bron vinden.
De titel liet het je al weten. Mijn woordvrouw van 2018 is Kodrantes. Dat is Grieks voor penning. In Markus kan je over haar lezen. Ik vind het altijd heel erg interessant om te lezen hoe elke vertaling kan verschillen. Ik kijk altijd de verschillende vertalingen in op Youversion op mijn app of via internet. Ook pas ik de taal aan. De tekst krijgt soms zoveel meer diepgang. En soms versta je de ene vertaling ook gewoon beter!

Marcus 12:41-44

De penning weduwe, zoals ze ook word genoemd, geeft twee koperen muntjes wat samen een penning is. De tekst is heel indrukwekkend. Des te vaker ik de tekst herlees des te dieper de boodschap bij indaalt.

Last year Sara and Lucinde started this #31daysofbiblicalwomen challenge and it was a huge success! Worldwide people asked if they could use the challenge in their church, homegroups or otherwise! Some didn’t ask as they should and simply used it (without giving credits). Both situations show that it is beautiful and encouraging to read and learn from biblical women. Every day during the first challenge a woman was discussed. This year a woman will be treated every workday! The pace is slightly lower, and easier to keep up with.
For this year I have been asked to contemplate and create about one word woman, I am super honered and also see it as a challenge. And especially a responsibility too! My text will soon be about the world! That is something that makes me humble.
So I dived into the text. Allowed the words to speak to me. What did I want to create?

When I journal I take a lot of time to ponder about the verses and to study them. Then I roam the internet. I use different sites. Here and there you will find the link to the sources I used.
My biblical woman 2018 is Kodrantes. That is Greek for penny. You can read about her in Mark 12. I always find it very interesting to read how each translation can differ. I always look at the different translations on Youversion on my app or via the internet. Reading multiple translations help me understand the text more.

Mark 12: 41-44

The offering widow, as she is also called, offers two copper coins. To me, the text is very impressive. The more often I re-read the text, the more the message sinks in.

kodrantes2 followmemove woordvrouw lichter

Niet geven vanuit je rijkdom en wat je overhoud, maar geven wat je niet kan missen! Dat is moedig! Bijna niks hebben en dat beetje weggeven. Daar heb je echt moed voor nodig. En vertrouwen! Vertrouwen op de Heer. Dat hij voor je zorgt. Geven met een blij hart, want je weet dat er voor je gezorgd word. Geven omdat je wilt geven en niet omdat het verwacht word van je omgeving of omdat je genoeg hebt en het je gemakkelijk afgaat.
Ik persoonlijk weet hoe het is om geen geld meer te hebben. Dat je blij bent wat eten te kunnen kopen en al je rekeningen te kunnen betalen. Soms blijft er niks meer over, en soms enkel het kleingeld in mijn portemonnee. Het voelt soms ontoereikend. Het voelt als falend. Want als je daadwerkelijk niet eens meer muntjes hebt om te geven? Wat kan je dan nog geven? Offeren?
Jezelf! Je kan jezelf geven aan andere mensen! Iemand helpen in de winkel met de boodschappen. Een oudere vrouw of man bezoeken. Creatief bezig zijn en kaarsjes maken en deze weggeven en zo een lach op iemands gezicht toveren. Als je ergens heen moet en een oudere man een lift aanbieden. Rommel langs de weg opruimen.
Jezelf geven met een blij hart.
Na ’t lezen van de tekst, wilde ik het uitbeelden, de neiging van mij was het om beide zijden uit te beelden. Toch koos ik bewust om enkel Kodrantes uit te beelden. Haar geven, met een nederig hart, moest uitgebeeld worden. Zij is het voorbeeld wat wij moeten volgen!

Don’t give from your wealth and from what you have left, but give what you cannot miss! That is courageous! To have almost nothing and to be able to give that little bit away needs courage! And trust! Trust in the Lord that he cares for you. And give with a happy heart, because you know that you are taken care of. Give because you want to give and not because it is expected from your environment or because you have enough and it is easy for you.
I personally know what it is like to have no more money. Sometimes I’m just happy to be able to buy food and pay the bills. Sometimes there’s nothing left and sometimes there is just a little change in my wallet. It sometimes feels inadequate. It feels like failing. Because if you actually do not even have more coins to give, what else can you give? What can I offer? I can offer myself!
You can offer yourself! You can give yourself to other people! Helping someone in the store with the groceries. Visit an elderly woman or man. Being creative and making candles and giving them away and putting a smile on someone's face (that’s what I like to do). If you have to go somewhere and offer an elderly man a lift. Tidy up rubbish along the road. …Giving yourself with a happy heart.

  • Are you a happy giver?
  • How can you grow in giving with a happy heart?
  • What do you think Jesus wants to teach you today?

Bible Journaling: After contemplating on these verses, I wanted to portray it, I deliberately chose to portray only Kodrantes. Her giving, with a humble heart. She is the example that we must follow!

kodrantes followmemove 2

Na een idee te hebben heb ik de bijbel tekst ingetikt bij Google en bij Pinterest.
Ik had het idee om deze houding in mijn bijbel te gebruiken. Klik op t plaatje voor de bron! Omdat ik koos voor tekenen, heb ik besloten mijn pagina niet voor te bereiden. Normaal doe ik dit met Clear Gesso.

After having an idea, I typed in the Bible text at Google and at Pinterest.
I had the idea to use this attitude in my Bible. Click on the image for the source! Because I chose to draw, I decided not to prepare my page. Normally I do this with Clear Gesso.

lovegod

Maar tekenen is niet mijn grootste talent. Op Pinterest heb ik de handen gevonden die ik heb gebruik. Klik hier voor de originele bron!
Ik heb deze uitgedrukt, de achterkant met potlood zwart gemaakt en dit als carbonpapier gebruikt om de handen in mijn bijbel te tekenen. Ik heb de hoofdlijnen gedaan. Het is niet perfect, maar daarna kan je nog bijtekenen en de handen ‘echter’ maken.
Op zoek naar de juiste muntjes. Kwam ik de deze foto tegen. Ik besloot dit terug te laten komen. Omdat rondjes tekenen best moeilijk is met mijn hand. Heb ik een klein hulpmiddeltje gebruikt door de pit van een waxinelichtje te gebruiken. De harde lijnen van t muntje moet je weer uitgummen! Daarna ben ik begonnen met inkleuren. Ik was op reis en ik had niet alle spullen mee, en ik had de goedkoopste potloden die ik kon vinden. Ik gebruikte verschillende kleuren en ga daar lichtjes over elkaar heen zodat je laagjes opbouwt.
Nadien, bedacht ik dat het zonnetje eenvoudig is maar een anker… Toevallig had ik een stempeltje mee en die heb ik gebruikt, eerst even testen en ’t lukte perfect!
Daarna vond ik de handen wat flets. Na wat prakkeseren, heb ik de licht roze van mijn Gelatos genomen. Op papier gewreven en met water en kwast dit getest op een ander papier getekende vingers. Met een babydoekje smeer je de potlood uit! De kleur is perfect en ik heb toen de echte handen ingekleurd. Niet alles, nu heb je een beetje diepte gevoel.

But drawing is not my greatest talent. On Pinterest I found the hands that I used. Click here for the original source!
I expressed this, made the back with pencil black and used this as transferpaper to draw the hands in my Bible.
Looking for the right coins. I came across this photo. I decided to let this come back. Because drawing circles is quite difficult with my hand. I used a small tool by using the wick of a tea light. The hard lines of the coin must be erased again! Then I started coloring. I was traveling and I did not have all the stuff, and I had the cheapest pencils I could find. I used different colors and go there slightly over each other so that you build up layers.
Afterwards, I realized that the sun is simple but an anchor ... Coincidentally I had a stamp and I used it, first test it and it worked perfectly!
Then I found the hands a bit pale. After a bit of pruning, I took the light pink of my Gelatos. Wiped on paper and with water and brush tested on a different paper drawn fingers. With a baby wipe you spread the pencil! The color is perfect and I then colored the real hands. Not everything, now you have a little feeling of depth. 

kodrantes followmemove 3kodrantes followmemove 4kodrantes followmemove 5kodrantes followmemove 6

Nu de handen klaar waren wilde ik er een tekst bij schrijven/doen. De tekst had ik snel gevonden van de eerdere foto hierboven. Ik heb niet zo’n fantastisch handschrift door mijn handtrauma, dus koos ik nu voor stempels. Testen of de tekst past doe ik op het printje van eerder! Ook test ik wat met kleuren! Ik besloot een paar woorden extra uitdrukking te geven door een extra kleur de gelijke letters te stempelen.

Nadat ik klaar was, vond ik dat de muntjes weinig uitdrukking hadden in t geheel. Ik had geen verf meegenomen. Maar mijn moeder bracht redding! Zij had verf in haar nagelstudio! Ik heb daar een beetje van genomen en de muntjes een donkerder en een verweerder uitstraling te geven. Klein beetje verf op ’t randje, en met je vinger uitvegen naar de binnenkant van ’t muntje!

Ik ben erg blij/tevreden met hoe het eruit is gekomen, het past precies bij de tekst en de boodschap.

De spullen die ik heb gebruikt: Goedkope potloden, grijze potloden, stempels van de HEMA en Action, stempelinkt van de Action. Gelatos, Micron fineliner nr. 5. Gum. Nagelverf, kwasten.

Ik heb hier verteld wat ik heb gedaan, wat ik vond passen bij deze tekst. Jij mag je eigen uitdrukking geven aan deze tekst. Je mag het ook doen zo als ik deed. Niks moet, alles mag. Alles wat je maakt is ter Ere van God!

Wel zou ik het leuk vinden, en met mij Sara en Lucinde, dat je je creatie voor God, als je die deelt. Tagt met één van deze tags! #Woordvrouw, #31daysofbiblicalwomen #WoordvrouwKodrantes

Now that the hands were ready I wanted to write / write a text. I quickly found the text from the previous photo above. I do not have such a fantastic handwriting because of my hand trauma, so I chose stamps now. I’m happy the way it turned out!

I, and with me Sara and Lucinde, would like to see what you make! Share your work with this tag #31daysofbiblicalwomen

Printable!

woordvrouw kodrantes printable

Sara heeft weer een mooie printable gemaakt voor vandaag ook! Download hem hier.

Sara made a beautiful printable for today too! Download it here.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh