#23 - Joanna - Trouw blijven

23 joanna lang

23 joanna lucilight woordvrouw

Lezen: Lukas 8:1-3
The title says: Stay Faithful

De groep mensen die met Jezus meetrok breidde zich steeds verder uit. Het bestond niet alleen uit de discipelen maar er gingen nog veel meer mensen mee. En onder die mensen was ook een groepje vrouwen. Dat was best opmerkelijk voor die tijd. Vrouwen volgden meestal geen rabbi’s. Dat was meer een mannenzaak. Maar bij Jezus telden de vrouwen wel mee. Johanna, de vrouw van Chusas, wordt zelfs nog even apart genoemd. In de bijbel horen we verder niet veel van haar, behalve dat ze de vrouw van Chusas de rentmeester van Herodes was. Die informatie zegt meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Johanna kwam niet bepaald uit een vriendelijk gezelschap. De vrouw en dochter van Herodes lieten bijvoorbeeld Johannes de Doper vermoorden. We kunnen ons dus afvragen of de keus van Johanna om Jezus te volgen in goede aarde is gevallen bij haar man en zijn baas. Er zijn overleveringen die zeggen dat haar man zijn baan kwijt is geraakt omdat Johanna een volgeling van Jezus was. Ze is waarschijnlijk rijk geweest toen ze het besluit nam Jezus te volgen. Er staat dan ook dat ze Jezus diende met haar bezittingen. Waarschijnlijk heeft ze op die manier de groep dan ook behoorlijk kunnen ondersteunen.

Ook lezen we dat ze genezen is door Jezus. Waarvan precies is niet duidelijk, maar ik vond dat wel een passend detail met betrekking tot haar naam. Die betekent namelijk ‘God is verzoenend’ of ‘de door God begenadigde’.

Johanna wordt door Lukas ook nog bij name genoemd wanneer hij het heeft over de vrouwen die naar het graf van Jezus gaan. Johanna was dus een zeer trouwe volgeling van Jezus. Ook na zijn dood was ze nog steeds bereid om voor hem te gaan en ervoor uit te komen dat ze Jezus volgde. We kunnen veel leren van haar als trouwe volgeling van Jezus. Ze had de keuze gemaakt om voor Hem te gaan en week niet van die keuze af. Ze stond achter Hem en week niet van Zijn zijde. In goede en in slechte tijden.

Om over na te denken

 • Heb jij echt de keuze gemaakt om Jezus te volgen?
 • Op welke manier kun je dat in jouw leven laten zien?

Read: Luke 8:1-3

The group that followed Jesus became larger. It didn't only exist out of the disciples but there were much more people. And, amongst these people, there was a group of women too. And that was something special. There weren't a lot of women that would follow a rabbi that time. That was something for man. But with Jesus the women count too. Joanna, the wife of Chuza, is called by name. We don't hear a lot about her. But knowing that she's the wife of Chuza, the house-steward of Herod the Tetrarch, tells a more about her than you would think. Joanna didn't come from a friendly society. The wife and daughter of Herod killed John the baptist. We can ask ourselves if the choice of Joanna to follow Jesus was appreciated by her husband and his boss. There are stories that say that her husband lost his job because she followed Jesus. She was probably rich when she joined the following of Jesus, they say that she supported them with her possessions.

We read that she has been healed by Jesus too. We don't know what the illness was, but I thought it was something that matched her name. Which means "The Lord is grace” or “The Lord give graciously”.

Joanna is called by name by Luke when he tells about the women at the grave of Jesus. Joanna was really faithful. Even after His dead she was still willing to go to His grave and to show people that she was following Jesus. We can learn a lot about her faithfulness. She made the choice to follow Jesus and she didn't come back on that choice. She was there for Him and she didn't leave Him. In good and in bad times.

Something to think about

 • Did you make a choice to follow Jesus?
 • In what way can you show that in your life?

23 joanna lucilight woordvrouw close

Over deze pagina

Voor deze pagina heb ik de printable gebruikt die Sara heeft gemaakt. Heerlijk om dat gewoon over te trekken en dan in te gaan kleuren. Ik heb eerst de tekening op de pagina gezet en toen de tekst gestempeld. Hierna ben ik de achtergrond gaan kleuren met pan pastel. Dit is een erg zachte pastelsoort die makkelijk uit te wrijven is voor achtergronden. De plaatjes zelf heb ik ingekleurd met kleurpotlood. Verder zitten er eigenlijk geen ingewikkelde dingen in de pagina, gewoon even lekker aan de slag :).

Hieronder nog een filmpje hoe ik de pagina heb gemaakt. Als je op het 'cc' knopje klikt kun je de Nederlandse ondertiteling aanzetten.

About this page

I used the printable Sara made for this page. It's nice to just trace the drawing and start coloring. I traced the drawing and stamped the message first. After that I made the background with Pan Pastel (a really soft pastel, great for backgrounds). I colored the image with colored pencil. And that's it, nothing that's too hard to do.

I made a video from this page. Watch it below. You can get subtitles when you click on the 'cc' button.

Gebruikte materialen

 • clear gesso
 • Grafietpapier (om de tekening over te zetten)
 • Pan Pastel
 • Micron pen (zwart)
 • Fixeerspray
 • Mini Grunge Type Alpha stempelset van Sweet 'n Sassy stamps (op bestelling verkrijgbaar)
 • Note This stempelset
 • kleurpotloden (Derwent coloursoft)

Printable!

Used materials

Printable!

23 printable woordvrouw joanna

Ook vandaag weer een mooie printable van Sara voor jullie. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download de printable als PDF.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

Another beautiful printable from Sara for you today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download the printable as PDF.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print