#BJbibleproject - Jehovah - Februari 1

jehovah lucilight shema feb close bjbibleproject

De HEERE, onze God, de Heer is één. Het tweede stukje uit de sjema. Dit is het stukje waar we deze maand verder over na gaan denken. En dan vooral over het woord 'Jehovah', ook wel afgekort tot YHVH. Vier letters... maar niet zomaar vier letters. Deze vier letters dragen meer in zich dan je misschien zou denken.

lichtJEHOVAH: HEER

HEER, dat is in ieder geval de vertaling die wij gebruiken. Maar er zit veel meer in dit woordje dan alleen 'Heer'. Wanneer Mozes aan God vraagt wie hem gezonden heeft, wie God eigenlijk is, dan is het antwoord vrij duidelijk: IK BEN. In een enkel woord omschrijft God wie Hij is. Hij is. Hij is niet afhankelijk van ons, maar Hij was er al voor wij bestonden. Voor deze wereld bestond. Maar Hij zal er ook altijd zijn. Voor eeuwig.
Yahweh is de 'persoonlijke' titel die Mozes krijgt om God te omschrijven, een vervoeging van het werkwoord zijn, 'Hij zal zijn'. Meer over deze titel en de verandering van de naam kun je terugvinden in het filmpje van het Bible Project.

The LORD, our God, the Lord is one. The second part of the shema. This is the part we're going to think about this month. Especially about the word 'Jehovah', also known as JHVH. Four letters... but not just four letters. There's more to these letters than you would think.

lichtJehovah: LORD

LORD, that's the word we use. But there's more to this than just the word 'Lord'. When Moses asks God who sent him, who God is, the answer is pretty clear: I AM. In a single word God describes who He is. He is. He's not depending on us, He was there even before we existed. Before this world existed. But He will always be there too. Forever. Yawheh is a 'personal title' that Moses gets to describe God. A conjugation of the verb 'to be', He will be. You can see more about this title and the name throughout the years in the video from the Bible Project

Jehovah, of HEER, is dus de naam van de God die er is, die was en die er ook altijd zal zijn. Hij is dus betrouwbaar, een vaste rost waar we op mogen bouwen. In de Bijbel kunnen we God steeds beter leren kennen en we mogen dan ook weten dat de God die we in de Bijbel zien nu nog steeds onze God is. Hij verandert niet, Hij is er voor eeuwig.

Onze kerntekst voor deze maand is: Exodus 3:13-16
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.

Jehovah, or LORD, is the name of the God who is, who was and always will be. We can trust in Him. A steady rock to build upon. We can get to know God in the Bible and we may know that the God of the Bible is still our God. He doesn't change, He will be here forever.

Our core message of this month is: Exodus 3:13-16
God said to Moses, “I am who I am. This is what you are to say to the Israelites: ‘I am has sent me to you.’”

jehovah lucilight shema feb close3 bjbibleproject

vraagPersoonlijke verdieping

Wie is God voor jou? Een vaste rots om op te bouwen? Durf je volledig op Hem te vertrouwen?
Geeft het je rust om te weten dat God niet veranderd en altijd dezelfde blijft? Dat Hij degene is die is, die was en die komen zal?

We hebben ook weer een aantal extra teksten voor jullie om over na te denken:

  • Deuteronomium 10:17
  • Psalm 8
  • Spreuken 20:22

vraagPersonal

Who is God for you? A steady rock to build upon? Do you dare to trust Him?
Do you feel comfort in the fact that God doesn't change and always will be the same? That He is the one who is, who was and who will be?

We have some other messages to think about for you too:

  • Deuteronomy 10:17
  • Psalm 8
  • Proverbs 20:22

jehovah lucilight shema feb blog bjbibleproject

actieCreatief

Ook deze maand is er weer een pakketje dat je zou kunnen gebruiken bij het maken van je pagina. Maar het staat natuurlijk ook volledig vrij om iets te maken met de spullen die je al hebt liggen.

Ik heb zelf voor mijn pagina gebruik gemaakt van:

Ik vind het leuk om mixed media in mijn bijbel te gebruiken. Voor deze pagina ben ik dan ook aan de slag gegaan met verschillende materialen. Ik heb mijn pagina voorbewerkt met clear gesso maar dit zou niet echt nodig zijn voor deze materialen. Test je kleuren Versamagic wel even op een lege pagina achterin je bijbel om te kijken of ze doordrukken. In mijn bijschrijfbijbel heb ik weleens gehad dat bepaalde kleuren (vooral roodtinten hebben deze neiging) toch doordrukten.

Ik heb eerst de achtergrond gemaakt met een stencil en de Versamagic inkt. Deze heb ik aangebracht met een kleine blender zodat ik de verschillende kleuren naast elkaar kon gebruiken. Hierna heb ik de paper pieces op de plekken gelegd waar ik ze wilde hebben, zodat ik wist hoeveel ruimte er over zou zijn om mijn tekst te schrijven. De tekst heb ik geschreven met een zwarte fineliner en hierna heb ik alles op zijn plek geplakt. Meestal doe ik dit met dubbelzijdig tape, maar in deze bijbel kan ik ook vloeibare lijm gebruiken. De laatste accenten heb ik aangebracht met enamel dots en wat washi tape.

Morgen plaats ik nog een filmpje waarin je uitgebreid kunt zien hoe ik deze pagina heb gemaakt en laat ik de pagina zien die ik in mijn Nederlandse bijbel heb gemaakt (vergelijkbaar met deze pagina).

actieCreative

We made another set for this month. You're not obligated to use this set, you can use anything you want. We just used this one to give you some inspiration.

I used:

I like to use mixed media in my bible. So I used several materials for this page. I prepared my page with clear gesso, but it wouldn't be necessary for this page. Be sure to test the ink on a blank page in the back of your bibel to see if it doesn't bleed in your bible. I used a stencil, the ink and a blender to make the background. I played around with the paper pieces to see where I wanted them and wrote down the words on the page. After that I adhered everything in my bible and finished the page with washi tape and enamel dots.
I will add the video of this page to my blog tomorrow. So if you want to know how I made it and see what I did you can watch the video.

jehovah lucilight shema feb close2 bjbibleproject

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

 

Print    Email