Christ in Me Art - Overview

De Christ in Me art challenge is inmiddels achter de rug, maar voor iedereen die alles nog eens rustig terug wil lezen nog even een overzichtje. Als je op de plaatjes klikt kom je meteen bij het juiste blog terecht!

We just finished the Christ in Me art challenge, but for everyone that wants to read the blogs again; here's a little overview. If you click on the images you'll go the blog for that day!

 

1 en chosen CIMart 2 en salt CIMart 3 en branch CIMart 4 en friend CIMart 5 en temple CIMart 6 en adopted CIMart 7 en body CIMart 8 en holy CIMart 9 en creation CIMart 10 en chosen CIMart 11 en forgiven CIMart 12 en beloved CIMart 13 en childoflight CIMart  14 en born CIMart

 

Print    Email

Born of God - #cimart week 14

Voor deze tekst was het misschien makkelijker geweest als we alleen naar 1 Johannes 5:1 hadden gekeken. Iedereen die in Jezus gelooft is geboren uit Christus. Mooi om te horen toch. En met alle teksten van afgelopen weken waren we dan ook snel klaar geweest met het blog. We zijn geliefde kinderen van God. En daar moeten we ons ook zeker aan vast houden en dat zijn dingen waar we ons regelmatig aan moeten herinneren. Maar als we in dit hoofdstuk verder lezen zien we dat dat niet het enige is waar het om draait. God is onze vader en wij moeten ons dan ook wel gedragen als Zijn kinderen. Als je de zinnetjes uit de tekst van vandaag even vluchtig leest is het wel meteen een hele zware tekst. Iemand die uit God geboren is zondigt niet meer. Oei… kan ik dat van mezelf zeggen? Ik zou willen dat het de waarheid was. Dat ik, sinds ik in God geloof, meteen gestopt ben met zondigen. Maar jammer genoeg blijven er nog steeds dingen tussendoor sluipen. Het is niet zo dat je bewust wílt zondigen. Alleen een leven zonder zonden? Dat is nog best lastig.

It would’ve been easier to use 1 John 5:1 for this week. Everyone that believes in Christ is born out of Christ. That’s a great thing to hear, isn’t it? And with all the messages from the last weeks we would’ve been ready with this blog soon. We’re beloved children of God. And that’s a thing we have to hold on to for sure. But when we read further in this chapter we can see that this is not the only thing that we have to talk about. God is our Father, but that also means that we have to behave like His children. When you read the message of today you could think that it’s a hard message to understand. When you’re born out of Christ you don’t sin anymore. Oh… is that something I can say about myself? I wish it would be true. I wish that I hadn’t done any sin after I became a christian. But if I’m honest, there are still sins in my life. It’s not that you wánt to sin, but to have a life without sin? That’s pretty hard.

lucilight geborenuitgod

Wanneer we nog iets verder lezen zien we dat Jezus ons beschermt, zodat het kwade geen vat op ons heeft. Kijk, dat maakt het al iets beter. Al roept het dan ook weer de vraag op of ik wel genoeg achter de bescherming van Jezus schuil. Want zoals ik al zei, mijn leven is nog niet compleet vrij van zonden. Maar misschien is het vrij van zonden zijn wel iets anders als dat het kwade geen vat op je heeft. Wij zondigen nog wel, maar het hoeft ons leven niet meer te beheersen. In Romeinen 6:7 staat heel mooi dat we als kind van God "rechtens vrij van zonde zijn". Er staat dus niet dat we niet meer zondigen maar wel dat we door Gods gerechtigheid er van zijn vrijgesproken. We mogen steeds weer terugkomen bij God, schuilend achter het bloed van Jezus, en onze zonden bij Hem neerleggen. Hij zal ons dan, als Zijn kinderen, steeds weer willen vergeven. En ons willen helpen om de volgende keer beter opgewassen te zijn tegen het kwaad. Want door de komst van Jezus hebben we ook veel meer inzicht gekregen, we mogen God van dichtbij kennen door Jezus.

Als laatste stukje voor #christinmeart wil ik jullie dat toch weer even mee geven. Blijf dicht bij God. Weet dat je nooit te ver bent afgedwaald om weer bij Hem terug te mogen komen. En ook wanneer je helemaal niet het idee hebt te dwalen, blijf dicht bij Hem. Blijf lezen in de bijbel, blijf bidden en zoek je tijd met God. Hij is onze stabiele factor. Hij wil er altijd voor ons zijn. Dus laten wij Hem dan ook blijven zoeken.

When we read the rest of this verse we can see that Jesus will protect us against sin, so that evil can’t grab us. Well, that sounds better. But it also makes me question myself. Do I hide behind Jesus enough? Do I use the protection he gives me? Like I already said, my life isn’t without sin, but would it be without sin if I was closer to Jesus? But the message also says that evil doesn’t control us. And maybe that’s the difference. Romans 6:6-7 says that we're 'no longer slaves from sin'. We can always come back to God, hiding behind the blood of Jesus that saved us. He will accept us as His children, over and over again. He wants to help us to grow and to be less vulnerable for sin. Through Jesus we can learn what’s good and what’s not. Through Jesus we can see God.

That’s what I want to say to you in this last blog for #christinmeart. Stay close to God. Know that you’ve never wandered to far to return to Him. And even when you don’t have the feeling that you’re wandering off, stay close to Him. Keep reading the bible, keep praying and make time for God. He wants to be there for us. So don’t stop looking for Him. 

lucilight geborenuitgod2

Deze pagina heb ik weer voorbewerkt met clear gesso waarna ik met acrylverf een achtergrond op heb gezet. De bloemen zijn rubons en de jasjes en tekst zijn gestempeld (Mini Grunge Alpha (€9,50) en Child of the King (€18,50), beide op bestelling verkrijgbaar. Stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt).

I prepared my page with clear gesso and made a background with acrylic paint. I used rubons for the flowers and stamps for the coats and the message (it says 'born of God'). I used Mini Grunge Alpha (€9,50) and Child of the King (€18,50), they're available on order with me (Europe) or at Sweet 'n Sassy Stamps (USA), you can send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested.

SNS 17 017ChildoftheKing 42883.1496363382.350.350 SNS 17 021MiniGrungeTypeAlpha 94841.1496363675.1280.1280

Print    Email

Beloved - #cimart week 12

De christenen uit het nieuwe testament worden niet alleen aangesproken als ‘heiligen’ maar vaak ook als ‘geliefden’. Geliefd door God. Voor mij is dit eigenlijk net zo onbegrijpelijk als het feit dat God voor ons wil kiezen. En hiermee gaat Hij zelfs nog een stukje verder. Hij kiest niet alleen voor ons, maar Hij zegt hier ook letterlijk van ons te houden. Twee weken geleden vertelde ik hier eigenlijk al wat over, want voor mij valt die keuze die God voor ons maakt samen met Zijn liefde voor ons. Maar wat maakt het dan zo moeilijk om dit te begrijpen en te accepteren?

The christians in the new testament aren’t just called ‘holy’, but also ‘beloved’. Beloved by God. For my this is just as hard to understand as the fact that we are chosen by God. And with this one it’s even a little bit harder. He doesn’t only make a choice for us, but He tells us that He loves us too. I told something about this two weeks ago, for me His choice for us goes together with His love for us. But what makes it so hard to accept this?

lucilight holy beloved

Menselijk gezien hebben wij vaak het gevoel dat we iets moeten presteren om geliefd te kunnen zijn. We moeten toch iets gedaan hebben waardoor iemand van ons kan houden? Maar tegelijkertijd weten we dat echte liefde niet te beredeneren is. Je ziet iemands fouten door de vingers. Dingen waar je helemaal gek van zou worden als iemand anders het doet, maar bij sommige mensen maakt dat dan ineens veel minder uit. Zelf heb ik geen kinderen, maar als ik zie hoe het kan gaan in een ‘gewone relatie’ dan moet het wel zo zijn dat ouders nog veel meer dingen door de vingers kunnen zien wanneer het gaat om hun kinderen. Want één misstap van een kind betekent meestal niet meteen een einde aan de ouder-kind relatie (als er zelfs wel een echt einde kan zijn, want ondanks dat sommige mensen hun kinderen niet meer spreken… hoeft dat niet altijd te zeggen dat ze hun kinderen ook écht los hebben gelaten en er niets meer om geven). God houdt zelfs nog meer van ons dan een ouder van zijn kind. Zijn liefde voor ons heeft niet te maken met onze prestaties. Ook als we er helemaal doorheen zitten of voor ons gevoel alles verpest hebben dan staat Hij nog met open armen op ons te wachten. Net zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon had alles ‘fout’ gedaan wat hij maar kon. Hij heeft zijn erfenis gevraagd vóór het overlijden van zijn vader, al het geld opgemaakt aan de verkeerde dingen en uiteindelijk kwam hij tussen de varkens (ook nog eens onreine dieren) terecht. Maar ondanks dat alles stond zijn vader nog te kijken of zijn zoon terugkwam. Of dat hij niet terug wilde komen bij het gezin. En toen hij terug kwam rende hij zelfs naar hem toe. Maar niet om hem te straffen voor al zijn daden. Hij was zó blij dat hij zijn zoon weer zag dat hij alleen nog maar feest wilde vieren. We zouden zelf misschien eerder in de schoenen van de oudste zoon gaan staan en willen roepen ‘Hallo? Ik heb toch altijd geprobeerd te doen wat u wilde en nu geeft u iemand die u de rug toe heeft gekeerd alles wat hij maar wil?’. Maar dat is niet de manier waarop God denkt. Hij heeft zijn kind terug! Hij wil hem alleen nog maar liefde geven. Net zoals Zijn liefde voor jou ook nooit stopt.

Om over na te denken:

  • durf jij bij God te komen als er dingen fout zijn gegaan? Weet je ook dat je dan nog altijd geliefd bent?

We often have the feeling that we have to do something to be loved. That we have to give someone a reason to love us. But at the same time we know that love doesn’t work this way. Even in our human relationships we can love someone even though he/she does things that drive us crazy. Or at least they would when someone else would do it. But for this person we can just accept it. I don’t have kids, but when I see how it works in other relationships the relationship between a parent and a kid is even more special. If a child does something wrong, this doesn’t mean the end of the relationship. And even when the child doesn’t speak to his parents anymore, most parents will still think of their child and care about it. God loves us even more than a parent loves his child. His love for us doesn’t have to do with our performances. Even when we feel like we really messed up this time, He waits for us with His arms wide open. Just like the father in the parable from the prodigal son. The son asked his inheritance before his father died. And he didn’t use it to do good things, he just spent all the money for the wrong reasons and he ended between the pigs. But the father was still waiting for his son to come back. And when he did, he ran toward him. Not to punish him for everything he did but to welcome him home. He was so happy to see his son that he wanted to throw a party. Maybe we would be like the older son and say:’Hey, what are you doing? I tried to do everything you wanted but know hé comes back and you want to throw a party?? He did everything wrong!’ But that’s not the way God thinks. He has his child back! He just want to show His love. Just like His love for you never ends.

Something to think about

  • When you do something wrong, do you still go to God with your sorrows? And do you still know that you’re loved in these situations?

lucilight holy beloved close

Ik kwam er eigenlijk bij het maken van de foto pas achter dat ik de tekst '& beloved' was vergeten toe te voegen onder 'Holy' ;). Ik ga die er binnenkort ook nog even tussen zetten. Als je zelf aan de slag gaat kun je dat dus nog even erbij zetten haha. Voor deze pagina heb ik twee stempelsets van Sweet 'n Sassy stamps gebruikt en aquarelbrushes van Docrafts. Ik heb de pagina voorbewerkt met clear gesso en daarna heb ik de stempels erop gezet. Alles op deze pagina is gestempeld en daarna ingekleurd met de aquarelbrushes en een waterbrush.

When I made the picture of this page I realized I forgot to add the message ‘and beloved’ underneath ‘holy’. But that’s something I’ll do soon ;). I prepared my page with clear gesso and stamped the images and message onto the page. After that I colored it with watercolor brushes.

KH SNS 16 049 LivingWord 63865.1486737012.1280.1280 SNS 15 036MessageofHope 500x500 KH SNS 16 047MyFriend 53531.1478257486.1280.1280

De stempelset 'Message of Hope' is op het moment nog op voorraad in de webshop. De andere set 'Living Word' is op bestelling leverbaar (met de huidige wisselkoers voor €15,00, stuur een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je interesse hebt). Een andere set die ik ook bij deze pagina vind passen en die nog wel op voorraad is is 'My Friend', deze staat ook hierboven afgebeeld. De set waar de bloemetjes uit komen is helaas niet meer leverbaar, in 'Message of Hope' zitten wel vergelijkbare bloemetjes.

The stamp sets are from Sweet 'n Sassy Stamps and you can order them at their shop (USA) or with me (Europe). The stamp set 'message of hope' is in stock in my shop and Living word is available on order (send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested). I think the set 'My Friend' would be perfect for this page too so I added that one above too. The flowers I used are not available anymore but you could use the flowers from 'Message of Hope' too.

Print    Email

Forgiven #cimart week 11

Deze week wil ik een video van Sanctus Real met jullie delen. Het is een lied dat gaat over vergeving en dat ik veel gedraaid heb de afgelopen jaren. Daardoor was het waarschijnlijk ook het eerste wat in mij op kwam bij deze tekst.

This week I want to share a music video from Sanctus Real with you. It's a song about forgiveness that I played a lot and it inspired me for the handlettering I did this week.

Naar aanleiding van dit liedje heb ik het handlettering stukje voor vandaag gemaakt. Ik vond het niet zo heel indrukwekkend om te zien, maar wil hem toch even met jullie delen.

And the little piece of handlettering I made for this week. I didn't think it was too impressive but I thought I just had to share it with you all.

11 forgiven by lucilight

Sara schrijft deze week het blog, dus als je meer wilt weten over de tekst, neem dan snel een kijkje bij haar!

Sara writes the blog for this week, so hop over to her blog if you want to know more!

11 vergeven CIMart

Print    Email