The Lord protects - video!

protect lucilight

Soms lijken vragen of gebeden onbeantwoord te blijven. Het lijkt dan of je op een soort 'dood punt' aangekomen bent, of je kunt blijven kloppen maar dat er geen reactie komt. Vaak grijp ik op dat soort momenten terug op de Psalmen (of Prediker). Zo kwam ik ook bij deze twee Psalmen terecht. Eigenlijk vind ik het wel een mooie combinatie na elkaar. In Psalm 90 wordt de vraag gesteld 'hoe lang nog Heer?'. Bij Psalm 91 is de stemming juist weer omgeslagen. Want waar de hoop verloren leek in Psalm 90, worden we er bij Psalm 91 weer op gewezen dat we mogen schuilen bij de Allerhoogste. Soms is dit een lastig contrast, het hopeloze gevoel en de wetenschap dat God alles in Zijn hand heeft. Ook als alles hier fout lijkt te gaan dan heeft Hij nog een plan. Als ik het niet meer weet kan ik mijn hoop vinden bij God.

Sometimes prayer questions seem to remain unanswered. It feels like you arrived at a 'dead end', you can keep knocking but there is no reaction. I often refer back to the Psalms (or Ecclesiastes) at these moments. That is how I ended up with these two Psalms. I actually think they're a nice combination. In Psalm 90 the question is asked "how long oh Lord?" With Psalm 91 the mood has just changed. Where all hope was lost in Psalm 90, we are reminded again in Psalm 91 that we may take shelter with the Most High. Sometimes this is a difficult contrast, the hopeless feeling and the knowledge that God has everything in His hand. Even if everything seems to go wrong, He still has a plan. Even if I can't feel it, I can still find my hope with God.

protect lucilight close1

Voor deze pagina heb ik een van de paper pieces uit de #bjbibleproject challenge gebruikt (er zijn nog een paar pakketen over; dit bewuste plaatje komt uit het pakket van juni). Ik heb voor de achtergrond een stencil en roze inkt gebruikt. Daarna ben ik de achtergrondpapiertjes (uit de Forward with Faith collectie) gaan plakken en heb ik de teksten geschreven met een metallic brush pen. Als laatste heb ik de rub-ons op de pagina aangebracht. Het complete proces van deze pagina kun je zien in het filmpje. 

For this page I used one of the paper pieces from the #bjbibleproject challenge. I used a stencil for the background and some papers from the Forward with Faith Collection. After that I wrote down the message with a metallic brush pen and added the rub-ons. You can see how I made this page in the video. Looking for the materials? Click on the images at the end of this article.

Gebruikte Materialen

perfect plumeria versamagic 230x230 Versamagic purple hydrangea GD55 230x230 echo park paint by faith 6x6 inch stencil lucilight 230x230 MMOT1012 500x500maand juni meod lucilight 4 230x230

maand juni meod lucilight 1 230x230 aurelie sponge daubers 3 pieces 17 mm ausd1001 230x230 ink dauber 230x230 spectrum noir spectrum noir metallic makers precio 230x230 spectrum noir spectrum noir metallic markers antiq 230x230

echo park forward with faith 6x6 inch paper pad fw 230x230 echo park forward with faith 12x12 inch collection 230x230

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

You can calm the storm in me

Ik wilde vandaag een pagina maken die bij het maandthema in de bijbel journaling groep hoorde, maar blijkbaar moest dit er eerst uit. Wellicht hebben jullie wel gemerkt dat er de laatste tijd maar weinig pagina's meer online komen. Ik maak wat ik maken 'moet', maar verder is de creativiteit een beetje ver te zoeken. M'n hoofd is te druk en er zijn teveel andere dingen die eerst gedaan moeten worden en ik kan geen rust vinden om te gaan zitten en iets te maken. Er ligt altijd nog wel iets dat 'belangrijker' is, of als ik daar niet aan toe kom heb ik gewoon überhaupt de moed niet om iets te doen... Maar nu dan toch eindelijk weer een pagina.

Ik heb de laatste weken vaak de muziek van Skillet in mijn hoofd, niet de meest standaard worship die je kunt bedenken maar het behandelt wel bijna alle emoties die er te vinden zijn ;). Eerder deze week heb ik wat lettering gedaan van 'Not gonna die', een ander nummer van ze, maar ik ben er nog niet uit wat ik daarmee ga doen. Het is nog niet af en nog niet goed genoeg om te publiceren dus ik denk er nog even over. Maar vandaag was het dus tijd voor een ander nummer: Stars. Waarschijnlijk een wat bekender nummer dan de rest van hun repertoire, iets rustiger.

I wanted to make a page for the journaling theme that we have in the Dutch Bible journaling group on Facebook, but apparently I had to make this first. Maybe you've noticed that I haven't made a lot of journaling pages the last couple of months. I create what I 'have to' make, but I kind of lost the creativity. My head is too busy to focus and there's a lot that I have to finish first, before I can take the time to create. There's always something that's more important, or when I have the time I don't have the energy to do something at all... But here's another page, finally.

I listen to Skillet a lot, not the most obvious music to use for your worship but you can find almost any emotion there is in their music. I made a piece of handlettering from their song 'not gonna die', but I'm not sure what to do with it. I don't feel like it's finished yet, but I don't know what I have to do to finish it. So today I wanted to share another song: Stars. Probably a song that's more well known, a bit calmer.

De zin die ik voor deze pagina heb gebruikt is 'If you can calm the raging sea, you can calm the storm in me'. Gezien het voorgaande stukje is het denk ik wel duidelijk waarom zo'n zinnetje zo aan kan spreken. Een tekst om dit bij te verwerken was natuurlijk snel gevonden; Jezus die de storm op zee tot rust brengt (Markus 3:35-41) Ik had een mooi beeld in mijn hoofd zitten van een storm op zee, maar het is altijd een beetje een probleem om zoiets uit te werken. Op zo'n moment gaat mijn hoofd al gelijk weer aan de gang: 'Je moet het ook houden bij de plaatjes en de stempels... tekenen is niet jouw ding, daar ben je nooit goed genoeg voor'. Maar ik was al begonnen in mijn bijbel (om te voorkomen dat ik weer zou stoppen) en nu moest ik het maar afmaken ook. Niet perfect is ook goed is het motto toch? Dus ik ben gewoon maar verder gegaan met de pagina. De zee heb ik gemaakt met acrylverf en daarna heb ik de tekst erop gezet met een witte pen. Of ik tevreden ben met de pagina? Niet echt... maar misschien is dat ook iets om weer los te laten. Weer iets minder om in die storm vanbinnen toe te laten.

I used the sentence 'If you can calm the raging sea, you can calm the storm in me'. A matching sentence for the restlessness in my head. It wasn't hard to find a matching part in the bible: Jesus calming the storm on the sea (Mark 3:35-41). I had a great image in my mind from this storm, but it's always hard for me to get that image on paper. Even that already starts of the trouble in my mind 'you shouldn't create from scratch, just use stamps and papers, you can't even draw'. But I already started creating in my bible (to prevent me from stopping) so I had to continue this page. It doesn't have to be perfect. I made the sea with acrylic paints and added the message with a white pen. Am I content about this page? Not really, but maybe I have to learn to let go and just create. Something to calm the storm in me.

storm lucilight

Na het maken van de foto heb ik er nog wel bijgezet uit welk nummer de tekst eigenlijk komt, voor ik me over tien jaar suf zit te piekeren wat het ook alweer was en ik hem nog eens wil luisteren. En natuurlijk was ik de datum ook weer vergeten dus die heb ik er toen ook meteen weer bij gezet. In het begin vond ik dat ook niet zo belangrijk, maar nu ik langer bezig ben is het toch wel leuk om te zien rond welke tijd een pagina is gemaakt.

I added the song and band-name to the page after I made the picture. So I'll still know what song it is when I look in my bible. And I added a date. When I started I didn't think it would be important to add dates. But now I look back I think it's good to see what I made in what time of my life. It shows a lot about the things I was feeling at the time and it shows the process you make in creating.

storm lucilight close

p.s. Ik weet niet of je de film 'The Shack' (waar stukjes van in de video zitten die ook in deze blog staat) weleens hebt gezien? Aan de ene kant wil ik zeggen: een aanrader, maar aan de andere kant moet ik er wel bij vermelden dat ik echt keihard heb zitten janken bij het kijken (ik heb dan wel niet de moed om iets te doen, films kijken gaat nog wel ;)). Het is een behoorlijk emotioneel verhaal, in sommige opzichten natuurlijk best discutabel want het zijn geen dingen waar wij echt inzicht hebben, maar toch gaf het mij wel weer even een 'oja, zo kun je het ook bekijken' gevoel. En het beeld van de tuin dat daarin voorkomt, dat zou ik ook nog weleens in mijn bijbel uit willen werken ;).

p.s. I don't know if you know the movie 'The Shack'? The music video uses a couple of parts of it. I want to say: it's a beautiful movie, but I have to add a little side note. It's very emotional and I cried my eyes out while watching it (even though I don't feel like creating, I do  have the energy to watch a movie ;)). The story is pretty emotional, in some ways debatable because it talks about things that we don't really know, but it gave me a new way to look at things in life. And the image of the garden in the movie... I think I want to create that in my bible some day too ;).

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

#BJbibleproject - Me'od - Juni 1: Matt 22:37-39

juni meod lucilight mindandpower

lichtMe'od: kracht

We hebben in deze serie al vaker kunnen zien dat woorden soms meerdere betekenissen of een diepere laag hebben. In het geval van me'od is dat zeker het geval. Want eigenlijk is dit een woord dat de andere woorden versterkt. En bij de shema is het een van de weinige keren dat het wordt vertaald met 'kracht'. Het zet de andere woorden die we hebben behandeld sowieso wel kracht bij. Want dit laatste woordje houdt eigenlijk ook in met alles wat je hebt. Al je kracht.

Vaak wordt me'od vertaald als 'veel' of zelfs 'heel veel'. Je zou het woord 'kracht' dus kunnen zien als alles wat in je is (en dat is heel veel).

In Matteüs 22 vat Jezus de wet samen voor ons. En ook hier komt het woordje me'od terug. Hier wordt ernaar verwezen naar je ziel én je verstand. Eigenlijk komen in dit stukje veel van de onderdelen van de shema ook weer terug. Heel je hart, heel je ziel en je verstand. Eigenlijk moeten we God dus liefhebben met alles wat we hebben. Ons leven aan Hem toewijden. Heel veel. Want me'od betekent ook 'heel veel'. Hou heel veel van God. En als je al je kracht in wilt zetten voor God dan kun je op elk moment, bij elke gelegenheid laten zien hoeveel je van Hem houdt.

Bekijk het filmpje om meer te weten te komen over 'me'od' en om te zien in welke teksten het nog meer naar voren komt.

lichtMe'od: strength

We've seen that a word van have several meanings in this series. With me'od this is the case too. It's a word that emphasizes other words. The only place it's translated with 'strength' is in the shema. It gives the other words more power. This last words can mean everything you have. All your strength.

Me'od gets translated with 'much' or 'very much' most of the time. When you see the word strength as everything you have... well that's very much.

In Matthew 22 Jesus sums up the ten commandments for us. And here the word me'od appears too. Here it's translated with mind & power. We can see the shema in this place too. Love God with all your heart, all your strength and all your mind and power. Love God with everything you have. Dedicate your life to Him. Me'od, very much. Love God with all your muchness. And if you want to give all your strength to God, you can show how much you love Him with every opportunity.

You can watch the video to learn more about this word.

vraagPersoonlijke verdieping

 • Wat is voor jou je kracht?
 • Hoe kun jij 'jouw kracht' inzetten om te laten zien dat je van God houdt?

Teksten om deze maand over na te denken:

 • Matt 22:37-39
 • Gen 1:31
 • Gen 30:43
 • Num 14:7

vraagPersonal

 • What's your strength?
 • How can you use your strength to show God you love Him?

Messages to think about this month:

 • Matt 22:37-39
 • Gen 1:31
 • Gen 30:43
 • Num 14:7

juni meod lucilight mindandpower close

actieCreatief

Ook deze maand is er weer een pakketje dat je zou kunnen gebruiken bij het maken van je pagina. Maar het staat natuurlijk ook volledig vrij om iets te maken met de spullen die je al hebt liggen.

Voor deze pagina heb ik een achtergrond gemaakt met Versamagic inkt en een stencil. Met een dauber heb ik de inkt op het stencil aangebracht. Toen de inkt droog was heb ik gekeken hoe ik de die cuts op de pagina wilde hebben. De pagina was al redelijk gevuld met de die cuts die ik wilde op deze pagina dus verder heb ik eigenlijk weinig toe hoeven voegen. Voor wat extra kleur heb ik de washi tape gebruikt die ik al deze hele serie aan mijn pagina's toe voeg (dat maakt de pagina's als serie ook weer meer één geheel). Ik wilde ook nog wat extra gouden tinten op deze pagina hebben dus hiervoor heb ik wat gouden aquarelverf gebruikt en hier wat spetters van op de pagina aangebracht. Op de boekrol heb ik zelf de tekst geschreven. Om het af te maken heb ik nog drie enamel dots op de pagina aangebracht en dat was het.

Ik heb het ook nog gefilmd dus jullie kunnen binnenkort ook een filmpje van deze pagina verwachten.

actieCreative

We made another set for this month. You're not obligated to use this set, you can use anything you want. We just used this one to give you some inspiration.

For this page I made a background with Versamagic ink and a stencil. I added the ink with a dauber to the stencil. I arranged the die cuts on my page to see what I wanted to use and where I wanted them. I have a lot of die cuts on this page so I don't need a lot of extra's here. I used the washi tape with golden dots (that I used this entire serie) and added some golden accents with watercolors. I wrote down the message on the die cut and to finish the page I added a couple of enamel dots. That's it.

I made a video of this page too so you can expect that somewhere next week.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

#BJbibleproject - Pakketten Juni

De eerste maandpakketten van juni staan online! We hebben weer een aantal verschillende pakketjes. Deze keer met Versamagic, stencils en washi tape. En natuurlijk weer de bijpassende paper pieces!

Bekijk alle pakketjes hier in de webshop.

The first monthly sets for our #bjbibleproject arrived! We started with a couple of different sets, with different content.

You can see all the sets here.

  maand juni meod lucilight 1 maand juni meod lucilight 2 maand juni meod lucilight 3

Ook dit keer hebben we tot 15 jun weer een kortingscode: BJBP-JUN voor €2,00 korting op je bestelling.

And there's a discount code for this set too: BJBP-JUN for €2,00 discount on your order (until June 15th).

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

#BJbibleproject - Nephesh - Psalm 119:175

nephesh lucilight2

Laat mijn ziel leven, opdat ik U loven zal. Deze uitspraak raakte mij. Het stukje wordt omringd door de liefde voor de wet. 'Ik hou van Uw wet'. Dat was dan weer een uitspraak die op mij altijd een beetje vreemd over kwam. Want waarom zou je van de wet houden? Maar uiteindelijk is de wet ook gemaakt voor ons eigen bestwil. Om te laten zien wat goed is voor ons en voor de mensen om ons heen. Eigenlijk is het dus niet eens zo'n gekke uitspraak.

Let my soul live, so I can praise you. Around this verse there are phrases about the commandments of God. 'How I love the law of the Lord'. I always felt this was a strange sentence. Why would you love the law? But it is for our own good. To show us what's best for us and everyone around us. So it's not as strange as it sounds.

nephesh lucilight close top

En wanneer we met ons hele zijn God willen eren, dan is die wet daarbij ook een goede leidraad. Want hiermee kunnen we God de eer geven die Hij verdient, laten zien dat we naar Hem willen luisteren. Het liefhebben met je ziel gaat natuurlijk nog een stuk dieper dan alleen dit. Maar het is voor mij wel een goed punt om eens over na te denken en om mee te beginnen.

When we want to love God with our entire being, the law is a good guidance. We can give God the honor He deserves, show Him that we want to listen to Him. Loving with your soul goes deeper than just obeying the law. But it's a good starting point to think about the concept of giving your soul to God.

nephesh lucilight close bottom

Voor de pagina van vandaag heb ik eerst een achtergrond gemaakt met een stencil en Distress Oxide inkt (twee tinten blauw). Ik heb de die-cuts van deze maand gebruikt en de tab en het meisje met het woord 'Nephesh' uit de set van januari. Achter het jongetje heb ik papier gedaan uit de Have Faith serie. Hier heb ik de tekst uit de Psalm op geschreven. Verder heb ik nog wat washi tape, enamel dots en sequins gebruikt om de pagina af te maken.

Gebruikte materialen:

I started with a stencil and Distress Oxide ink for the background. I used the die cuts from this month and the tab and girl from the set from January. I used patterned paper behind the boy. I wrote the message on that paper too. I added a bit of washi tape, enamel dots and sequins to finish the page.

Used materials:

januari pakket2 lucilight 230x230 maand mei nephesh lucilight 6 500x500 micron fineliners pennen lucilight 500x500 tim holtz distress oxide stormy sky 500x500

p.s. ik heb geen set meer met hetzelfde papier; maar hier kun je nog heel veel ander mooi papier vinden. Dit geldt ook voor het stencil, meer stencils kun je hier vinden.

Print    Email