#BJbibleproject - Pakketten Mei

De eerste maandpakketten van mei staan online! We hebben weer een aantal verschillende pakketjes. Deze keer met Distress inkt, stempels en washi tape. En natuurlijk weer de bijpassende paper pieces! Er staan er nu nog maar drie online, maar in de eerste week van mei volgen er meer. Jammer genoeg lukt het door een conferentie voor het werk niet om tussen 26 april en 2 mei pakketjes te verzenden, wanneer je ze dus voor het eerste weekend van mei wilt hebben zit je even vast aan deze drie pakketten. Wil je een ander (goedkoper) pakketje, wacht dan even tot de eerste week van mei, dan worden er weer nieuwe pakketjes geplaatst.

Bekijk alle pakketjes hier in de webshop.

The first monthly sets for our #bjbibleproject arrived! We started with a couple of different sets, with different content.

You can see all the sets here.

  maand mei nephesh lucilight 1 maand mei nephesh lucilight 2 maand mei nephesh lucilight 3

Ook dit keer hebben we tot 15 mei weer een kortingscode: BJBP-MEI voor €2,00 korting op je bestelling.

And there's a discount code for this set too: BJBP-MEI for €2,00 discount on your order (until May 15th).

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

#BJbibleproject - Lev - April 1: Psalm 51

lev lucilight bjbibleproject 1

lichtLev: hart

Deze maand gaan we kijken naar het woord Lev - hart. Ook dit keer omvat één zo'n woordje weer veel meer dan je zou denken. Want met je hart gaat het in dit geval niet alleen om je hart als orgaan, maar meer over je hele wezen. In de tijd dat de bijbel is geschreven wisten ze nog niet precies hoe het lichaam in elkaar zat, dus in zekere zin staat het hart ook centraal voor het brein. Je hart is dus: je gedachten, je emoties, je gevoelens en je keuzes. De Israelieten worden dus opgeroepen om elke dag hun hele lichaam en ziel aan God te geven. God liefhebben met heel je hart, het is dus meer dan een gevoel alleen. Het gaat om je hele wezen. Je gevoelens, je verlangens, je falen en je toekomst.

Hieronder kun je het filmpje van het Bible Project over Lev bekijken.

lichtLev: heart

This month we will dive deeper in the word 'lev'. And it's more than 'just your heart'. In the time that the bible was written they didn't have a real word for the brain, so in a certain way the heart is about your brain too. You heart involves your thoughts, your emotions, your feelings, your choices. The Israelites are asked to give their entire being to God, their body and soul. Love God with all your heart, it's more than a feeling. It's about your whole life, who you are. Your feelings, your desires, your failures and your future.

You can watch the video from The Bible Project below.

Voor de overdenking van vandaag heb ik gekozen voor de tekst in Psalm 51. De psalmist vraagt God hier om zijn hart te reinigen en hem een nieuwe sterke geest te geven. Maar daarnaast vraagt hij ook om hem gewillig te maken om God te gehoorzamen. Hij wil zijn 'nieuwe hart' ook toewijden aan God, net zoals God ook gevraagd had in de sjema. Een leven gewijd aan God. Dat is soms moeilijk om voor te stellen. Want wanneer zet je je leven nu in Zijn dienst? David, de psalmist, heeft de nodige fouten begaan in zijn leven. Maar ondanks die fouten rent hij niet weg van God, maar zoekt hij God juist op. Hij gaat op zoek naar een manier om zijn hart te reinigen en weer bij God te kunnen komen. Hij weet dat God hem wil vergeven, maar hij weet ook dat dit geen eenzijdige actie is. God vraagt van hem spijt en berouw over zijn daden. Wanneer die spijt en berouw er is, kan God aan de slag om het hart van David weer te reinigen. Om hem weer in Zijn dienst te stellen. David heeft er het vertrouwen in dat God hem weer terug wil nemen. Zodat hij zijn hart weer aan God kan geven in plaats van aan de zonden. Geloof jij dat God jou ook altijd weer wil ontvangen als Zijn kind?

vraagPersoonlijke verdieping

 • Durf jij je hele wezen, je hart, je gevoelens, je verlangen, je falen en je toekomst aan God toe te vertrouwen?
 • Leg jij deze dingen ook aan God voor zoals David dit doet? Belijd je wat je fout hebt gedaan en vraag je hier vergeving voor?
 • Denk je dat God jouw hart ook wil reinigen? Kun je gedeeltes uit de Psalm ook zelf als gebed gebruiken?

Teksten om deze maand over na te denken:

 • Psalm 51:10
 • Spreuken 4:23
 • Psalm 37
 • Jeremia 7:9

Today I'm thinking about Psalm 51. The writer of this Psalm (David) asks God to create a clean heart in him and a steadfast spirit. But next to that He asks God to give him a willing spirit. He wants to give his new heart to God, just like God asked in the shema. A life that belongs to God. Sometimes it's hard to imagine that. How do you give your life to God? David made mistakes in his life. But even though he made these mistakes, he doesn't run away from God. He seeks the presence of God, he wants to be close to Him. He knows God will forgive him. But he also knows that this does require repentance from him. When he shows he regrets what he has done, God can start to renew his heart. To make his heart clean again. David trust God that He will do this. So he can give his heart to God again, instead of living in sin. Do you believe that God will always think of you as His child?

vraagPersonal

 • Do you dare to give God your entire being? Your heart, your feelings, your failures and future.
 • Do you talk about these things with God like David does? Do you ask for forgiveness?
 • Do you think that God wants to give you a clean heart? Can you use parts of this Psalm for your own prayers?

Messages to think about this month:

 • Psalm 51:10
 • Proverbs 4:23
 • Psalm 37
 • Jeremiah 7:9

lev lucilight bjbibleproject 2

actieCreatief

Ook deze maand is er weer een pakketje dat je zou kunnen gebruiken bij het maken van je pagina. Maar het staat natuurlijk ook volledig vrij om iets te maken met de spullen die je al hebt liggen.

Ik heb zelf voor mijn pagina gebruik gemaakt van:

Ik heb de pagina ingesmeerd met matte gel medium (dit werkt een beetje als clear gesso, maar functioneert ook meer als lijm, vandaar dat ik deze kies voor het decoupage papier) en toen deze nog nat was heb ik daar het decoupage papier op gelegd. Ik heb aan de linkerkant een groot stuk gebruikt en aan de rechterkant heb ik een aantal losse elementjes uitgescheurd. Wanneer je het papier scheurt lijken de randen iets meer te vervagen in de achtergrond dan wanneer je het knipt. Hierna heb met het stencil en de Versamagic de hartjes op de achtergrond aangebracht. Hierna heb ik alle onderdelen die ik wilde gebruiken uitgelegd op de pagina om te kijken wat ik een mooie compositie vond. Toen ik die had gevonden ben ik alles vast gaan plakken en heb ik de extra tekst geschreven op het gekleurd papier (het voordeel is dat je dan bij een foutje gewoon opnieuw kunt beginnen ;)). Toen ik alles had opgeplakt heb ik op enkele plekken nog wat washi tape toegevoegd. Ik heb van deze pagina ook een filmpje gemaakt, dus deze kunnen jullie binnenkort ook verwachten.

actieCreative

We made another set for this month. You're not obligated to use this set, you can use anything you want. We just used this one to give you some inspiration.

I used:

I prepared the page with matte gel medium (this works a bit like clear gesso, but you can adhere things with it too). When it was still wet I added the decoupage paper. I ripped the parts out of the decoupage paper that I wanted, this gives a better edge than when you cut them out. After that I added the hearts to the background with the stencil and Versamagic ink. After that I added all the elements I wanted to use on the paper to see where I wanted them. I wrote down the message on the patterned paper. After I adhered everything I added a couple of pieces of washi tape. I made a video of this page too, so you can see that soon.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

#BJbibleproject - Pakketten April

De eerste maandpakketten van april staan online! (verzending van de meeste pakketten vanaf donderdag 4 april). We hebben weer een aantal verschillende pakketjes. Deze keer met Gelatos of Acrylverf, Versamagic en nieuw deze maand is het decoupage papier. En natuurlijk weer de bijpassende paper pieces! De pakketjes zijn door de studie die ik naast het werk doe iets vertraagd, maar ik probeer ervoor te zorgen dat jullie ze wel voor a.s. zaterdag in huis hebben wanneer we beginnen met het nieuwe woord van de maand.

Bekijk alle pakketjes hier in de webshop.

The first monthly sets for our #bjbibleproject arrived! We started with a couple of different sets (shipping from Feb. 27th), with different content. And different prize ranges. We have Gelatos or Acrylic paints and decoupage papers. And of course our paper pieces!

You can see all the sets here.

  maand april lev lucilight 1 maand april lev lucilight 2 maand april lev lucilight 3

Ook dit keer hebben we tot 15 april weer een kortingscode: BJBP-APR voor €2,00 korting op je bestelling.

And there's a discount code for this set too: BJBP-APR for €2,00 discount on your order (until April 15th).

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

#BJbibleproject - Ahavah - 3: 1 Johannes 3

ahavah lucilight NL

Heb elkaar lief. Dat staat er in mijn bijbel boven dit stukje. Dat is soms nog makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het staat er wel. En hier komt ook de verwijzing naar de actie die liefde vraag weer naar voren. Want wij kunnen wel zeggen dat we iemand liefhebben, maar blijkt dit ook uit onze daden? Laten we andere mensen ook zien dat we van ze houden? Wat dat betreft is dit stukje best heftig; maar zeker een aanrader om weer eens te lezen. Daarom wil ik jullie aanraden om deze maand ook nog even te lezen in 1 Johannes 3:11-24.

Hoe laat jij zien dat je van iemand houdt?

Love eachother. That's the message above this passage in my bible. That's easier said than done. But it's written in the bible... In this part we can see that love is more than a feeling, but that you have to act too. Do we show others that we love them? This part can be hard to read; but I would like to ask you to read 1 John 3:11-24 this month too. It's a good reminder about love.

How do you show someone you love them?

ahavah lucilight NL close

 Ik heb de pagina weer voorbewerkt met clear gesso en daarna heb ik Distress inkt aangebracht met een inkt blender. Ik heb een combinatie van Distress Oxide en normale Distress gebruikt. Daarna heb ik met een stencil en donkerpaarse inkt de hartjes op de achtergrond gemaakt. Daarna heb ik de paper pieces bij elkaar gezocht die ik voor deze pagina wilde gebruiken en op de pagina geplakt. Op de banner heb ik het woord Ahavah nog met de hand geschreven. Ik had eigenlijk iets meer geduld moeten hebben voor ik de paper pieces op ging plakken, dan hadden de kreukels rondom de paper pieces iets minder aanwezig geweest.

I prepared my page with clear gesso and used Distress ink for the background. I used regular Distress inks and Distress oxide ink. After that I added the hearts with a stencil and purple Distress ink. I picked the paper pieces that I wanted to use for this page and adhered them to the page. I hand lettered the word 'ahavah' on the banner. I should have been a little bit more patient with adhering the paper pieces to the page. The gesso wasn't completely dry yet so this made the page extra wrinkly.

Materialen:

De pakketjes voor maart (en de andere maanden) zijn nog te vinden in de webshop.

echo park falling for you stencil lucilight tim holtz distress oxide dusty concord 230x230  maart pakket bible journaling project 4 230x230  carta bella flora no2 enamel dots 500x500

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email