Dreams

I tend to have big dreams but... dreams don't work unless you do! So I still have to work hard to have a chance to make these dreams come true :).

Ik heb vaak grote dromen maar... dromen werken niet tenzij jij eraan werkt! Dus ik moet er hard aan werken om deze dromen een kans te geven :).

dreams lucilight

Print    Email

The story of my life

It's been a while ago that I uploaded some of my lettering. So today I wanted to share this little piece with you. It's from 'Story of my life' from One Direction.

Het is al een tijdje geleden dat ik wat van mijn hand lettering heb laten zien. Dus vandaag wilde ik dit stukje met jullie delen. Het komt uit 'Story of my life' van One Direction.

story of my life one direction lettering by lucilight

p.s. If you're looking for a great cover of this song; have a look at this one! I like this one better than the original, but it's a bad thing to say that about covers, or not?

p.s. Als je nog een mooie cover van dit nummer zoekt; kijk dan even naar deze! Stiekem vind ik hem beter dan het origineel, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen van covers haha.

Print    Email